Tutkimus: Sanomalehdet ovat tärkein tuki äänestyspäätöksissä

Eduskuntavaalien äänestyspäätökseen haetaan eniten tukea sanomalehdistä.

Asia selviää Iro Research Oy:n Uutismedian liitolle tekemästä Eduskuntavaalit 2023 -tutkimuksesta.

Kun eduskuntavaaleissa äänestämään aikovilta suomalaisilta kysyttiin, mistä medioista tai muista tietolähteistä he hakevat tukea äänestyspäätökselleen tämän kevään eduskuntavaaleissa, merkittävimmäksi tietolähteeksi nousivat painetut tai digitaaliset sanomalehdet. Näitä aikoo hyödyntää lähes kaksi kolmesta (62 prosenttia).

Toiseksi sijoittuu tv-kanavat tai niiden verkkopalvelut (57 prosenttia). Kolmannen sijan jakavat ehdokkaiden omat verkkosivut, puolueiden verkkosivut ja sosiaalinen media. Näitä aikoo hyödyntää äänestyspäätöksen tukena vajaa neljännes (23 prosenttia) äänestäjistä.

Joka viides (18–21 prosenttia) hyödyntää ehdokasvalinnassa painettuja tai digitaalisia kaupunkilehtiä, radiota, aikakauslehtiä ja Googlea. Noin 15 prosenttia hakee tukea ehdokkaiden kanssa erilaisissa tapahtumissa käytävistä keskusteluista ja postilaatikoihin jaettavista mainoksista.

Tiedotusvälineiden julkaisemia vaalikoneita uskoo kokeilevansa neljä viidestä (78 prosenttia), nuorimmista selvästi useampi kuin vanhemmista äänestäjistä.