Kommentoi Pirkanmaan uutta liikennejärjestelmäsuunnitelmaa – Suunnitelma heijastuu jokaisen arkipäivään

Pirkanmaan uusi liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos on nähtävillä ja siitä voi jättää vapaamuotoista palautetta.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma on strateginen asiakirja, joka määrittelee maakunnan liikennejärjestelmän kehitystarpeet, mahdollisuudet ja toteuttamisen suuntaviivat.

– Siinä määritetyt tavoite- ja toimenpidekokonaisuudet heijastuvat myös paikallistason liikennesuunnitteluun ja vaikuttavat näin liikennejärjestelmään sen kaikilla tasoilla. Tästä syystä toivomme, että mahdollisimman moni pirkanmaalainen saa sanoa siitä mielipiteensä,  liikennesuunnittelija Juho Vehviläinen sanoo.

Tavoitevuosi suunnitemassa on 2045. Suunnitelman toteuttamisesta ovat vastanneet Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan ELY-keskus, mutta äänensä ovat saaneet kuuluviin monet muutkin alueelliset toimijat.

Nelivuotinen ohjelma määrittää toteutusta

Liikennejärjestelmäsuunnitelma sisältää vision 2045, maakunnalliset päätavoitteet, nykytila-analyysin sekä neljä teemakarttaa. Teemakartoissa käsitellään Pirkanmaan liikennejärjestelmää neljästä eri näkökulmasta. Teemat ovat ylimaakunnalliset pääyhteydet, tavaraliikenne, arjen liikenneympäristöt sekä matkailu ja vapaa-aika.

Suunnitelman toteuttaminen aloitetaan ensi keväänä. Tällöin laaditaan nelivuotinen toimenpideohjelma. Siihen määritetään toimet, joita tehdään ensi vaiheessa. Toimenpiteet konkretisoidaan toteutustasolle sekä määritetään toteutuksesta vastaavat tahot, kustannusarvio, aikataulu ja etenemispolku.

Suunnitelmasta voi antaa palautetta 3. helmikuuta saakka Pirkanmaan liiton aluetietopalvelun sivuilla.