Talousarvioraami perustuu satunnaislukuihin – Oppimisen tukea ei ole vuosiin vahvistettu

Talousarvion käyttötalousosassa kerrotaan, miten rahoitetaan esimerkiksi sivistystoimen ensi vuoden toiminnan kustannukset. Koska olen kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen, pyrin varmistamaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen valoisan tulevaisuuden. Olin 35 vuotta lukion matikan ja tietotekniikan opettajana, joten seuraan ilolla myös lukion arkea, onhan se jopa kaupunkistrategian suojeluksessa.

Elokuussa lautakunnalle esitettiin ensi vuoden talousarvion pohjaesitys. Ehdotuksessa oli huomioitu lautakunnan jäsenten ja työntekijöiden viime keväänä yhdessä toteamat kasvatuksen ja opetuksen kehittämistarpeet ja myös sivistysjohdon näkemykset ensi vuoden painopisteistä.
Elokuussa otimme myös pitkän askeleen siirtymällä erityisopetuksessa lähikouluperiaatteeseen. Tunnistimme, että inkluusion onnistuminen vaati oppimisen tuen selvää vahvistamista.

Valmistelujen jälkeen lautakunnan talousarvioehdotus kohtasi kaupunginhallituksen päättämän talousarvioraamin. Ylöjärvenkin talousarvion pohjalaskelmat perustuvat Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön laskelmiin ja tulevaisuusnäkymiin. Näkymien perusteella omat viranhaltijamme arvioivat mielestään järkevät mahdollisuudet lisätä esimerkiksi kasvatuksen ja opetuksen menoja.

Vuosina 2021 ja 2022 kaupunginhallituksen esittämissä henkilöstösuunnitelmissa ei ollut yhtään uutta vakanssia varhaiskasvatukseen eikä perusopetukseen. Oppimisen tukea ei ole siis vuosiin vahvistettu. Raamin ylivoima riitti taas leikkaamaan lautakunnan esitystä. Päätösten lapsi- ja nuorisovaikutusten arvioinnille ei ole jäänyt sijaa.

Kuntaliiton ja valtion viranhaltijoiden laskelmat perustuvat lukuisiin satunnaislukuihin, jotka olivat voimassa raamin syntyhetkellä 30.5.2022. Silloin Ylöjärven tilanne näytti synkältä. Syvä alijäämä oli odotettavissa vuonna 2023. Nyt ennuste on 2,3 miljoonan euron ylijäämä.

Valtakunnan talousennustajat eivät mitenkään huomioi sitä, että Ylöjärvellä on suuret tarpeet vahvistaa oppimisympäristöjä. Vain Ylöjärven valtuusto huolehtii lapsistamme ja nuoristamme, kaikista ylöjärveläisistä. Vain valtuusto voi päättää varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kulttuurin, nuorisopalveluiden ja tietokeskus kirjaston lisätarpeiden rahoittamisesta.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat toimet vaikuttavat kymmenien vuosien päähän. Arvomme, oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus, velvoittavat meitä panostamaan kasvatukseen ja opetukseen, asukkaiden hyvinvointiin.

Jussi Kytömäki
kaupunginvaltuutettu (vihr.), kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen, tarkastuslautakunnan jäsen