Yli 400 ihmistä vastasi Ylöjärven ratikan karttapalautekyselyyn – vastauksissa käsiteltiin muun muassa pysäkkejä ja liityntäpysäköintiä

Kansalaisille oli loppukeväällä avoinna Lielahden ja Ylöjärven välisen raitiotiesuunnitelman karttapalautekysely. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 429 henkilöä, joilta tuli yhteensä 613 kartalle paikannettua kommenttia.

Kyselyssä pyydettiin kartalle paikannettavaa vapaamuotoista palautetta raitiotien suunnitelmaluonnoksista. Kyselyssä esitettiin myös raitiotiehen liittyvät maankäyttösuunnitelmat. Lisäksi kysyttiin näkemystä Ylöjärven Räikän raitiotiepysäkin sijainnista ja Lielahden raitiotiepysäkkien määrästä.

Kommenteista 255 koski pysäkkejä. Autoliikenteeseen liittyviä kommentteja saatiin 98 ja pyöräilyyn liittyviä kommentteja tuli 85. Kävelyä koskevia kommentteja oli 77 ja muita kommentteja kaikkiaan 98.

Kommenteissa toivottiin esimerkiksi raitiotien jatkumista Moision koululle ja Asuntilan liittymään. Lisäksi toivottiin pysäkkejä raitiotielinjauksen ulkopuolelle Metsäkylään, Asuntilaan, Siivikkalaan, Lamminpäähän, Tohloppiin ja Lielahdenkadulle. Liityntäpysäköinnille nähtiin tarvetta Soppeenmäessä, Mikkolantiellä ja raitiotien päätepysäkillä.

Kommenteissa korostuivat kävelijöille, erityisesti lapsille ja vanhuksille, vaaralliset tienylitykset. Lisäksi kommentoitiin alikulkujen paikkoja.