Teivo-Mäkkylän alueen kehittämiseen toivotaan kommentteja ja ideoita – kysely avoinna 8.6. asti

Ylöjärven kaupunki on avannut Teivo-Mäkkylän alueen suunnittelutyön ja toivoo kommentteja ja ideoita kaikilta Teivo-Mäkkylän alueen kehittämisestä kiinnostuneilta. Suunnitelmissa on uusi, joukkoliikenteeseen tukeutuva 5 000–6 000 asukkaan asuinalue ja 500–1 000 työpaikan alue.
Tälle Mäkkylän alueelle laaditaan yleiskaavaa. (Kuva: Ylöjärven kaupunki)

Alueelle ollaan laatimassa yleiskaavaa. Ylöjärven kaupungin verkkosivuilla esillä olevat alustavat ideasuunnitelmat Teivon ja Mäkkylän alueille on laadittu ratikka- ja yleiskaavatyötä varten. Myös Teivo 3 -yritysalueen asemakaavaluonnos on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.

Ideasuunnitelmat on laadittu yleiskaavasuunnittelun käynnistyessä vuosina 2020 ja 2021. Kaavoituksen edetessä suunnitelmia tarkennetaan palautteen perusteella eikä alueita ole tarkoitus toteuttaa suoraan ideasuunnitelmien mukaisina.

Sähköisen kyselyn kautta voi ottaa kantaa alustaviin suunnitelmiin ja esittää ideoita jatkosuunnittelua varten. Kysely on avoinna 8.6. asti.

Uusi asuin- ja yritysalue

Teivo-Mäkkylän alue sijaitsee Ylöjärven eteläosassa lähellä Tampereen rajaa. Alueen läpi kulkevat Vaasantie (kantatie 65) ja rautatie sekä raitiotien ja rinnakkaisradan suunnitellut linjaukset.

Suunnitelmissa on uusi, joukkoliikenteeseen tukeutuva 5 000–6 000 asukkaan asuinalue ja 500–1 000 työpaikan alue lähellä palveluita ja harjuluontoa ulkoilureitteineen.

Myös Teivon Ravikeskuksen alueen osalta kaava tulee tarkentumaan. Ravikeskuksella on voimassa oleva vuokrasopimus vuoteen 2035 asti.
– Olemme olleet vuorovaikutuksessa ja teemme yhteistyötä myös ravitoimijoiden, Tampereen Ravikeskuksen ja Hevosklinikka Oy:n kanssa.

Valtakunnallisesti arvokas Teivaalanharju (Ylöjärvenharju) tullaan säilyttämään virkistyskäytössä.

Teivo-Mäkkylän -alueen suunnittelussa mukana olevat uudisalueet ja tavoitellut asukasmäärät. (Kartta: Ylöjärven kaupunki)

Yleiskaavahanke siirtynyt

Hyytinen kertoo, että kaavan suhteen ollaan jonkin verran myöhässä. Yleiskaavahanke on siirtynyt muun muassa viime vuonna Tampereen kaupungin kanssa käytyjen maakauppaneuvottelujen vuoksi. Ylöjärven kaupunki osti Tampereen kaupungilta 100 hehtaarin alueen, joka liittyy osittain kaava-alueeseen.

Lue myös: Ylöjärvi haluaa ostaa 100 hehtaaria Tampereen omistamaa maata Teivosta – kauppasumma nousee miljooniin

Myös käynnissä olevat raitiotiesuunnitelmat ovat hidastaneet prosessia.

–  Tällä hetkellä siellä on tarkentava yleissuunnittelu menossa. Se valmistuu tämän vuoden aikana.

Kaavaprosessi edellyttää myös useita selvitettäviä asioita. Hyytisen mukaan melu- ja tärinäselvitykset ovat vielä kesken, luontoselvitys ja kulttuuriympäristö on tehty ja arkeologinen inventointi kuten myös liikenneselvitys ovat valmistumassa.

Yleiskaavan luonnos tulee nähtäville syksyllä 2022. Luonnosvaiheesta yleiskaava etenee ehdotukseksi ja lopullisen kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

– Kysely sijoittuu tähän hyvin. Vaikuttamismahdollisuus on tässä prosessin alkuvaiheessa parempi.

Kyselyillä arvokasta tietoa suunnittelijoille

Hyytinen kertoo, että korona-aika on tuonut haasteita kaavaprosesseissa kun perinteisiä yleisö- ja asukastilaisuuksia ei ole voitu järjestää. Ne on korvattu verkossa tehtävillä kyselyillä, joista on hyviä kokemuksia esimerkiksi Vuorentaustan Hatolan alueen asemakaavan laajennuksen osalta tehdyssä kartoituksessa.

– Palautteet kootaan ja käydään läpi ja katsotaan, että onko sellaisia asioita, mitä voimme ottaa huomioon kaavoitusprosessissa. Ne ovat arvokasta tietoa meille suunnittelijoille.

– Toivon, että kyselyyn otetaan aktiivisesti kantaa ja annetaan palautetta.