Näihin paikkoihin ylöjärveläiset haluavat ratikkapysäkit – Lielahteen toivotaan kolme pysäkkiä

Lielahden ja Ylöjärven raitiotiesuunnitellun puitteissa järjestettiin verkkokysely, jossa ihmisiltä kerättiin palautetta suunnitelmista, muun muassa ratikkapysäkkien paikoista.
Havainnekuva ratikasta kulkemassa Ylöjärvellä Mikkolantietä pohjoiseen. (Kuva: Raitiotien yleissuunnitelma ja MY Arkkitehdit)

Kyselyä kommentoi 429 vastaajaa, joista kolme neljäsosaa oli ylöjärveläisiä. Ylöjärvellä ratikkapysäkkiä toivottiin siirrettäväksi nykyisen S-marketin tai Leija-kirjaston kohdalle, kun se suunnitelmissa on tulevan Ylöjärven Prisman kohdalla.

Puolet vastaajista sijoittaisi Räikän pysäkin Asemantien pohjoispuolelle ja viidennes eteläpuolelle. Molempia paikkoja perusteltiin paremmalla tilalla ja lähipalveluiden saavutettavuudella.

Osa piti Soppeenmäen ratikkapysäkin paikasta, mutta monet ehdottivat sitä siirrettäväksi suunnitellun paikan molemmin puolin, varsinkin terveyskeskuksen kohdalle.

Teivon pysäkin ei taas nähty palvelevan arkea. Pysäkkiä toivottiin Vihattulan, Ryydynpohjan ja Lamminpään asukkaita paremmin palvelevaan paikkaan.

Lue myös: Kaupunginhallitus äänesti ratikka-asiasta – Perussuomalaiset olisi halunnut hankkeelle siirtoa: ”Ylöjärven tulisi kohdistaa voimavaransa junaseisakkeen suunnitteluun”

Kolme pysäkkiä Lielahteen

Lielahden alueelle Hiedanrannan ja kuntarajan välille enemmistö (67 %) toivoi kolmea pysäkkiä ja reilu viidennes (22 %) kahta.

Kolmea pysäkkiä perusteltiin eniten sillä, että Prisman ja Lielahtikeskuksen kohdalle on saatava pysäkki palveluiden paremman saavutettavuuden vuoksi.

Kolmen pysäkin myötä useampi käyttäisi ratikkaa, kun kävelymatkat olisivat lyhyitä. Näin ratikka palvelisi mahdollisimman monia ja kulkeminen olisi sujuvaa.

Kahden pysäkin kannattajien mielestä tärkeintä on optimoida ratikan nopeus. Kävelymatka pysäkeille olisi silloinkin hyväksyttävä. Asuinkunta ei vaikuttanut näkemykseen pysäkkimäärästä.

Lue myös: Suuri ratikkakysely: Lievä enemmistö valtuutetuista kannattaa ratikan rakentamista Ylöjärvelle – lue kannattajien ja vastustajien perustelut

Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuteen parannusehdotuksia

Kävelyyn liittyvissä kommenteissa korostuivat erityisesti lapsille ja vanhuksille vaaralliset tienylitykset. Vastauksissa toivottiin alikulkuja, liikennevaloja sekä pyörätien ja jalkakäytävän erottamista.

Vastaajat kertoivat lukuisten liikennevalojen sekä pyörätien ylimääräisten mutkien, laskujen ja nousujen hidastavan pyöräilyä. Pyöräilyä voisi sujuvoittaa esimerkiksi siten, että pyöräliikenne kulkisi samalla sillalla ratikan kanssa muun muassa Vaasantien ylityksissä.

Lisäksi pyöräily pitäisi ohjata omille tarpeeksi leveille väylilleen ja erilleen jalankulusta.

Lue myös: Raitiotien Lielahden ja Ylöjärven välisen osuuden väliraportti valmistunut – raitiotien risteämistapa kantatien ja pääradan kanssa on valittu

Yleissuunnitelmaan liittyvä havainnekuva raitiotiestä Ylöjärven Leijapuistossa, Kuruntieltä etelään.

Autoliikenteen pelättiin hidastuvan

Autoliikenteen pelättiin hidastuvan liikennevalojen, ahtauden ja ruuhkien vuoksi muun muassa Kuruntiellä, Soppeenmäessä ja Lielahdenkadun risteyksessä. Autoliikenteelle toivottiin eritasoliittymiä.

Soppeenmäessä huolestutti, minne siirretään taksit, pysäköinti ja asiointiliikenne. Liityntäparkkeja esitettiin päätepysäkin lisäksi Soppeenmäkeen ja Mikkolantielle.

Melu huolestutti varsinkin Ylöjärven keskustan Loilantien ja kuntarajan ylikulkusillan lähellä.

Kymmenesosa vastasi Lielahden pysäkkikysymykseen, ettei osaa sanoa.  Myös parissakymmenessä karttakommentissa kerrottiin, ettei vastaaja halua ratikkaa Ylöjärvelle.

Lue myös: Mielipidekirjoitus: Ratikkako ratkaisu Ylöjärven houkuttelevuuteen? Se on kaikista joukkoliikennevälineistä kallein ja kankein

Suunnittelijat tekevät esityksen pysäkeistä

Suunnittelijat perehtyvät kyselypalautteeseen ja tekevät esityksen muun muassa pysäkkipaikoista. Tarkennetut suunnitelmaluonnokset julkaistaan hankesivuilla ja niistä pyydetään kesällä lausunnot sidosryhmiltä. Tavoitteena on, että Tampereen ja Ylöjärven kaupunginhallitukset päättävät alkusyksystä raitiotiepysäkkien sijainnit.

Lielahden maankäytön yleissuunnitelma on tarkoitus hyväksyä alkusyksystä kaupunginhallituksessa. Lielahden yleissuunnitelma on osa keväällä vireille tulleen vaiheyleiskaavan suunnittelua. Se sijoittuu tarkemmin tutkittavalle Lielahti-Hiedanrannan osa-alueelle.

Raitiotien yleissuunnitelman tarkennus valmistuu vuoden 2022 lopussa. Sen tulokset palvelevat Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien yleis- ja asemakaavoitusta, katusuunnittelua ja kunnallistekniikan sijoittamisen suunnittelua. Yleissuunnitelma ei ole sitova eikä se tähtää välittömään raitiotien rakentamiseen.

Raitiotien rakentamisesta Ylöjärven suuntaan ei ole päätetty. Alustavana aikatauluarviona on, että Lielahti-Ylöjärvi-raitiotien radan rakentaminen voisi ajoittua vuosille 2029–2032. Sitä ennen tulisi tehdä jatkosuunnittelua.