Muistokirjoitus: Ulla Salunen – monipuolinen arjen turvaaja

Lehtori, talousopettaja Ulla Kaisa Salunen syntyi Ylöjärvellä 8.9.1929 ja menehtyi 6.4.2022 monia koskettaneen elämäntyön tehneenä.

Ulla syntyi Taimo ja Saimi Salusen henkisesti virikkeisen kaksilapsisen maanviljelijäperheen vanhimmaksi tyttäreksi. Vanhemmat olivat aktiivisia myös kodin ulkopuolella. Äiti toimi Lotta Svärd -järjestössä sekä seurakunnan diakoniatyössä ja kuorotoiminnassa. Isä oli kunnallisissa ja seurakunnallisissa luottamustehtävissä. Koti oli vieraanvarainen ja avoinna apua tarvitseville. Talvisodan alusta aina 1950-luvun taitteeseen asti perheeseen otettiin mukaan pommituksia paossa olevia helsinkiläisiä, Karjalan evakkoja, inkeriläislapsi ja sodalta turvaa tarvinnut juutalaisperhe.

Ulla Salunen teki pitkän työn muiden auttamiseksi. (Kuvat: Irja Eskelinen ja Ulla Salusen kotialbumi)

Ulla ja pikkusisko Leena muuttivat Tampereelle koulukortteeriin tyttökouluvuosiksi. Tätä kouluajan kotia Pirkankadulla ylläpiti lastentarhanopettaja Alli Palmroth ystävänsä Elli Könösen kanssa. Alli toimi Tampereen Valkonauhan ja Suomen Valkonauhaliiton puheenjohtajana. Alli-täti, kuten häntä kutsuttiin, piti hyvää huolta koulutytöistä, joita kodissa asui enimmillään seitsemän. Päivän ohjelmaan kuuluivat iltahartaus mutta myös Ellin partiolaistaustausta kumpuavat juhlat ja vapaa-ajan toiminta.

Valkonauhalla oli laajaa tyttökerho- ja leiritoimintaa, johon Ullakin osallistui. Kesäleirejä pidettiin Eräjärvellä lähellä Allin sukukartanoa Wetterkullaa sekä myöhemmin Taipalsaaren Lähdekalliolla sekä rippikoululeirejä Tammelan Ahdinkalliolla. Ulla oli ensin mukana kerholaisena ja iän karttuessa leirinjohtajana ja emäntänä. Perhetyö ja kotikäynnit tyttöjen perheissä olivat osa Ullan vapaaehtoistoimintaa. Valkonauhan kesäleirien osallistujat valittiin pääasiassa sosiaalisin perustein. Nuorisotyö oli Ullan toteuttamana aineellista, hengellistä ja henkistä auttamista.

Oppikoulun jälkeen Ulla kävi Tampereen talouskoulun, Ahlmanin emäntäkoulun ja Järvenpään kotitalousopettajaopiston, josta hän valmistui joulun alla 1951. Suoritettuaan opettajaharjoittelut ja auskultoinnin Ulla sai lehtorin paikan Tampereen talouskoulusta. Opettajan uraa ehti täyttyä 36 vuotta ennen eläkkeelle siirtymistä.

Oppikoulun jälkeen Ulla Salunen kävi Tampereen talouskoulun, Ahlmanin emäntäkoulun ja Järvenpään kotitalousopettajaopiston.

Opettajan työn rinnalla Ullan elämässä kulki vahvana vapaaehtoistyö heikossa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi. Sille luotiin perusta jo lapsuudenkodissa ja Alli-tädin koulukodissa. Ulla kuului Tampereen Suojakodin perustajajäseniin ja toimi Suomen Valkonauhaliiton ja Tampereen Valkonauhan vapaaehtoistehtävissä tiiviisti vuodesta 1953 alkaen. Tukea tarvitsevia äitejä lapsineen ohjattiin Ullan tuettavaksi Hämeenlinnan naisvankilasta, kaupungin ja seurakunnan henkilöstön toimesta sekä Valkonauhan työmuotojen kautta.

Ullan aloitteesta Tampereen Valkonauhassa toimi 2000-luvun taitteessa lasten iltapäiväkerho eli Lasten Mummola. Siellä tarjottiin alakoululaisille välipala ja autettiin koulutehtävissä lasten odottaessa vanhempien paluuta työstä.

Ulla kävi Suomen Lähetysseuran järjestämän lähetyssihteerikurssin ja toimi useita vuosia kotiseurakunnassaan Ylöjärvellä vapaaehtoisena lähetyssihteerinä. Seurakunnan Unelmatuvan toiminnalla kerättiin varoja lähetystyölle ja Ulla toimi tuvan emäntänä. Kiinnostus ja kipinä lähetystyöhön oli syntynyt jo tyttökoulun uskontotunneilla, joilla Afrikassa lapsuusvuotensa viettänyt opettaja Kalle Björklund kertoi oppilailleen jännittäviä tarinoita.

Ulla antoi kaiken voimansa ja taitonsa yhteisen hyvän edistämiseen. Se toteutui laajasti Naisten Suojakodin, Valkonauhan, Tampereen talouskoulun ja seurakunnan vapaaehtoistehtävissä, unohtamatta suvun nuoremman polven auttamista elämän ruuhkavuosina niin lastenhoidossa kuin arjen apuna.

Ulla Salusen elämäntyö hakee vertaistaan. Hän oli lannistumaton auttamistyössään ja toisten palvelemisessa. Ullan lempeä läsnäolo ja sydämen viisaus auttoivat meitä kuuntelijaa ja arjessaan tukea tarvitsevia. Sen suurempaa lahjaa ei voisi elämältä ja ystävältä saada. Ulla otti asiat huolekseen ja ihmiset sydämelleen. Häneen sopii luonnehdinta ”Toiminta ei synny ajatuksesta, vaan valmiudesta vastuuseen”. Ullan suuruus ihmisenä takasi onnistumisen hetkiä sielläkin, missä moni olisi menettänyt rohkeutensa ja luovuttanut.

Irja Eskelinen
pääsihteeri, Suomen Valkonauhaliitto-Förbundet Vita Bandet i Finland
Kirjoittaja on Ullan työtoveri ja ystävä 35 vuoden ajalta