Kansalaisen näkökulma raideliikenteeseen: Olemmeko Tampereen talutusnuorassa?

Missä määrin Ylöjärven kuntapäättäjät ovat Tampereen ”talutusnuorassa”?

Jos Tampere painostaa raitiotieliikennettä Lielahdesta Ylöjärvelle niin siitä on vain pienelle osalle kuntalaisista hyötyä. Siitä todennäköisesti on sen sijaan hyötyä Lielahden ostoskeskukselle, kun osa ylöjärveläisistä ei asioi enää oman kunnan ostoskeskuksissa. Taloudellisesti se on ylöjärveläisten palvelujen tappio.

Taloudellisesti raitiotien rakentaminen on koko kunnan kannalta kallis investointi. Ympäristön ja ekologian näkökulmasta ei näillä näkymin ole muuta kuin tuhoa, koska maa-ala, jota tarvitaan ja käytetään ratikan rakentamiseen, on kohtuuttoman laaja saatuun ”hyötyyn” nähden.
Meillähän on jo olemassa raideyhteys Tampereen keskustaan. Se vaatisi tietysti panostamista lähijunayhteyteen tai vähintään pysäkin saamista Ylöjärven asemalle. Raideyhteydestä meille olisi hyvä yhteys sekä Tampereen että pohjoisen suuntaan, jopa yhteys Helsinki-Vantaan lentokentälle.

Isompia esikuvia on olemassa siitä, että raideliikenne eli junayhteys lähikuntiin tai kaupunkeihin on erittäin hyvin toimiva verrattuna raitiotielinjaan.

Anja Enqvist