Toisen asteen koulutus muuttui maksuttomaksi valtaosalla uusista opiskelijoista – tietokoneiden toimituksissa viiveitä myös Ylöjärvellä

Maksuttomuus koskee kaikkia Ylöjärven lukion uusia opiskelijoita ja suurta osaa Tredun Ylöjärven-toimipisteissä aloittaneista. Uusille opiskelijoille tilatuissa tietokoneissa on ollut viivästyksiä sekä lukiossa että Tredussa.
Ylöjärven lukion opiskelijoita Koulutuskeskus Valossa. (Arkistokuva)

Uudistus tarkoittaa maanlaajuisesti valtaosalle uusista lukiolaisista ja suurelle osalle tuoreista ammattikoululaisista isoa säästöä, sillä toisen asteen koulutus on nyt aidosti maksutonta kaikille maksuttomuuden piirissä oleville opiskelijoille.

Maksuttomuus kattaa kaikki opintoihin liittyvät välttämättömät kustannukset, kuten oppimateriaalit, työasut- ja välineet, tietokoneet ja tutkintomaksut. Uudistuksen myötä myös maksuttoman koulumatkan pituus lyhenee kymmenestä kilometristä seitsemään kilometriin.

Kelan mukaan lukio-opiskelun välttämättömät kustannukset ovat tähän mennessä maksaneet opiskelijalle keskimäärin 2 500 euroa.

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelun kokonaiskustannukset vaihtelevat opintoalan ja tutkinnon mukaan. Kaikkien alojen keskimääräiset kustannukset ovat opiskelijaa kohti noin 1 800 euroa, josta opiskelijan maksettavaksi on jäänyt keskimäärin noin 400 euroa.

Toisen asteen maksuttomuus tuli voimaan elokuun alussa yhdessä laajennetun oppivelvollisuuden kanssa. Uudistuksen myötä oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.

Maksuttomuuden tarkoituksena on, että jokainen nuori saisi suoritettua toisen asteen tutkinnon taustastaan riippumatta.

Koulutuskeskus Valossa toimivat sekä Ylöjärven lukio että Tredun Pallotien toimipiste. Yhteensä Valossa opiskelee yli tuhat lukio- ja ammattikouluopiskelijaa. (Kuva: Jani Saarenpää)

Maksuttomuus ei koske kaikkia uusia opiskelijoita

Uudistus koskee ensimmäistä kertaa tänä vuonna peruskouluopintonsa päättäneitä eli pääasiassa vuonna 2005 syntyneitä nuoria.

Siirtymävaiheessa maksuttomuuden ulkopuolelle jäävät ne toisen asteen koulutuksessa aloittavat, jotka ovat päättänet peruskoulunsa tätä vuotta aiemmin.

Maksuttomuus ei siis lain mukaan koske esimerkiksi niitä opiskelijoita, jotka ovat olleet viime lukuvuonna perusopetuksen jälkeisissä nivelvaiheen koulutuksissa.

Tällaisia ovat esimerkiksi perusopetuksen lisäkoulutus eli kymppiluokka, lukiokoulutukseen valmentava koulutus tai ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus.

Joissakin kunnissa toisen asteen maksuttomuus on kuitenkin ulotettu kädenojennuksena myös tälle väliinputoajaryhmälle.

Ylöjärven lukion rehtori Jarkko Tuomennoro kertoo, että näin on tehty myös Ylöjärvellä lukiokoulutuksen osalta.

– Ylöjärvi on tehnyt sellaisen linjauksen, että kaikki, jotka aloittavat uuden opetussuunnitelman mukaan ensimmäisellä vuosikurssilla, saavat samat edut, hän kertoo.

Ylöjärven lukiossa aloitti viime viikolla 165 uutta opiskelijaa, joista 5–6 oppilasta olisi lain mukaan jäänyt maksuttomuuden ulkopuolelle.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa maksuttomuus koskee ainoastaan lain vaatimaa opiskelijaryhmää.

Opiskelijoiden tausta on Tredussa ylipäätään moninaisempi kuin lukiossa. Osa koulutuksista on esimerkiksi yo-pohjaisia, eli niissä opiskelevat ovat suorittaneet edeltävästi ylioppilastutkinnon.

Ylöjärven toimipisteistä Pallotiellä aloitti 167 uutta opiskelijaa, joista maksuttomuuden ulkopuolelle jää noin 50 henkilöä.

Kurun Metsätien toimipisteessä opintonsa aloitti 81 uutta opiskelijaa. Kaikista Metsätiellä aloittaneista perustutkinto-opiskelijoista maksuttomuuden piirissä on 55 % ja yhteishaun kautta opiskelemaan tulleista perustutkinto-opiskelijoista 84 %.

Uudet lukiolaiset saavat tietokoneensa luultavasti syyskuussa

Ylöjärven lukio tilasi ensimmäisen vuoden opiskelijoille tietokoneet jo alkuvuonna, mutta ne eivät ehtineet lukuvuoden aloitukseen toimitusongelmien vuoksi.

Tämän hetkisen arvion mukaan tietokoneet saadaan syyskuun puolivälin tienoilla. Rehtori Tuomennoro arvelee viivästyksen syyksi  maailmanlaajuista mikrosirupulaa.

Ylöjärven lukio on hankkinut ensimmäisen vuoden opiskelijoille käytännössä pelkästään sähköisiä oppimateriaaleja, joten tietokoneille on opinnoissa suuri tarve.

Jarkko Tuomennoro kertoo, että hänen käsityksensä mukaan vanhempien vuosikurssien opiskelijoista noin 90 prosenttia on valinnut käyttöönsä perinteisiä paperikirjoja, joten kyseessä on suuri muutos aiempaan.

– Tämä on mielenkiintoinen kokeilu, että miten opiskelu lähtee sähköisillä oppimateriaaleilla toimimaan, hän sanoo.

Tuomennoron mukaan tietokonetoimitusten viivästyminen ei ole kuitenkaan aiheuttanut opetukselle haittaa.

– Olemme käyttäneet abien vanhoja koneita, eli olemme pystyneet antamaan koneet ykkösille, hän kertoo.

Tredun Metsätien toimipiste ilmakuvassa keväällä 2020. (Kuva: Jani Saarenpää)

Henkilökohtaisen tietokoneen tarve vaihtelee ammatillisilla aloilla

Ammatillisen koulutuksen puolella tietokoneiden merkitys ei monilla aloilla ole läheskään yhtä suuri kuin lukiokoulutuksessa.

Tredun Pallotien toimipisteessä tietokoneita hankitaan tarpeen mukaan, sillä kaikissa koulutuksissa ei tarvita henkilökohtaista konetta. Saatavilla on myös yhteiskäyttökoneita ja tarvittaessa lainakoneita niille, jotka eivät ole maksuttomuuden piirissä.

Toimipiste- ja koulutuspäällikkö Vesa Kalliomäki kertoo, että tietokoneiden toimitusajat ovat pidentyneet merkittävästi tilausvaiheessa ilmoitetuista toimitusajoista. Tredulle on kuitenkin jo saapunut koneita, ja niiden jakaminen aloitetaan kaksoistutkintoa suorittavista opiskelijoista.

Metsätien toimipisteessä Kurussa tietokoneiden hankinta ei ole muodostunut kynnyskysymykseksi, sillä siellä opetettavien alojen opiskelu tapahtuu enimmäkseen käytännön tehtävissä oppien.

Tietokoneita on kuitenkin opiskelijoiden käytettävissä oppilaitoksella, sanoo toimipiste- ja koulutuspäällikkö Mari Nieminen.

Tarvikekustannuksissa on eroja ammatillisten koulutusalojen kesken

Ammatillisessa koulutuksessa tarvittavissa välineissä ja niiden kustannuksissa voi olla merkittäviäkin eroja eri koulutusaloilla.

Vesa Kalliomäen mukaan tarvikkeiden ja erilaisten maksujen hinnat vaihtelevat kymmenistä euroista useisiin satoihin euroihin. Kustannuksia kertyy aloitusvaiheen lisäksi myös myöhemmin opintojen aikana.

Osassa koulutuksista hankittavaksi tulee muutama kirja tai työvälineitä, jotka opiskelija on aiemmin saanut omakseen. Nyt niitä saa käyttöön oppilaitoksesta.

Kalliomäen mukaan Tredulla on tarjolla laaja valikoima sähköisiä ja painettuja kirjoja, jotka ovat maksutta opiskelijoiden käytettävissä. Kirjoja on ennenkin voinut tarvittaessa lainata myös oppilaitoksen kirjastosta.

Osa oppimateriaaleista on muuttunut sähköiseksi, ja oppilaitos hankkii niihin käyttölisenssit kaikille opiskelijoille.

Kurun toimipisteen Mari Nieminen kertoo, että Metsätiellä suurin muutos tulee korttimaksuihin.

Jatkossa koulutuksen järjestäjä maksaa opintoihin kuuluvat välttämättömät pätevyydet, lupakortit ja niihin liittyvät viranomaismaksut. Tämä näkyy sekä metsä- että logistiikka-alan kustannuksissa.