Vastine: Jussi Kytömäki muistaa väärin – Ylöjärvi on panostanut opetusryhmien koon pienentämiseen

Jussi Kytömäki muistelee 3.3.2021 Ylöjärven Uutisissa, että kaupunginvaltuusto olisi vuonna 2016 nostanut perusopetuksen opetusryhmien koon ylärajoja. Näin valtuusto ei päättänyt. Päätös oli, että tuolloin jo voimassa olleita 24 ja 28 oppilaan ylärajoja ei rikota.

Mielestäni harhaanjohtava on Jussin väite myös siitä, että olisi olemassa jokin jäykkä ja joustamaton systeemi opetusryhmien muodostamiseen. Vain tuo perusopetusryhmien ylärajan koon perälauta on määritelty. Alarajoja ei ole määritelty niin sanottujen A2-kieliryhmien muodostamista lukuun ottamatta.

Ylöjärven kaupunki on viime vuosina panostanut todella paljon opetusryhmien koon pienentämiseen. Ohessa olevasta taulukosta käy ilmi, että opetusryhmien todellinen keskikoko on ollut jo vuosia alle 20 oppilasta. Ryhmien koon keskihajontakin on pieni.

Jussi Kytömäki ehdottaa mielipiteessään, että ”vanhat ryhmäkokoratkaisut pitäisi unohtaa.” Ehdotus on hyvin hämmentävä. Vain harva kunta Suomessa pystyy lyömään pöytään yhtä hyviä perusopetuksen ryhmäkokolukuja kuin Ylöjärven kaupunki, kun tarkastelussa ovat suuret ja keskisuuret kunnat.

Näin hyvään ja eri koulujen kannalta mahdollisimman tasa-arvoiseen tilanteeseen on päästy erityisesti opetuspäällikkö Tarja Suhosen pitkäjänteisellä ja systemaattisella valmistelutyöllä. Myös poliittiset päätökset ovat Ylöjärvellä olleet viime vuosina erittäin suotuisia. Etenkin tämän valtuustokauden päättäjät ovat ratkaisuillaan lisänneet merkittävästi Ylöjärven perusopetuksen ja muiden sivistyspalvelujen resursseja.

Matti Hursti
sivistysjohtaja, Ylöjärven kaupunki