Lapset ja nuoret etusijalle – Talouden sopeutusohjelma tarkoittaa yleensä sivistystoimelle kylmää kyytiä

Kesäkuun kokouksessa Ylöjärven kaupunginhallitus päätti, että osana talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021–2023 valmistelua laaditaan talouden tasapainotusohjelma. 
Dronekuvan Ylöjärven yhtenäiskoulusta otti Jani Saarenpää.

Olen ollut valtuutettu vuodesta 2005 lähtien. Kokemuksen mukaan talouden tasapainotusohjelma/sopeutusohjelma tarkoittaa sivistystoimelle kylmää kyytiä. Erityisesti perusopetuksen määrärahat joutunevat jälleen suurennuslasin alle.

Tampereen alueen peruskoulujen seutuvertailujen mukaan Ylöjärven satsaus opetukseen oppilasta kohden oli vuonna 2015 Tampereen jälkeen toiseksi paras, ja vuonna 2018 satsaus oli seutukunnan vähäisin.

Myös satsaus varhaiskasvatukseen on Ylöjärvellä seutukunnan vähäisin. Tämä kehityspolku ei ole meille kunniaksi.

 

Ylöjärven taloussuunnitelma tehdään vuosiksi 2021–2023. Jos varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintaan kohdistetaan ensi vuonna heikennyksiä, ne vaikuttavat kymmenien vuosien päähän.

Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestämisestä. Siksi lautakunnan tulisi aina päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä arvioida niiden lapsiin kohdistuvat vaikutukset.

Lautakunnan pitäisi huolehtia, että lasten oikeudet toteutuvat. Ainakin päätösten vaatimien toimien hyödyt ja haitat pitää selvittää.

 

Kesän alussa Ylöjärvi haki valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020–2021. Saimme avustusta noin 300 000 euroa. 

– Koronakevään myötä lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointierot ovat kasvaneet. Nyt tehtävillä panostuksilla haluamme varmistaa, ettei kulunut kevät pääse jättämään pysyviä jälkiä lasten ja nuorten osaamiseen ja hyvinvointiin, sanoo opetusministeri Li Andersson.

 

Kevään aikana tehtiin kouluissa melkoinen digiloikka. Tätä työtä täytyy jatkaa. Olemme aloittaneet vaiheittaisen, kolmen vuotta kestävän siirtymän oppilaskohtaisten Chromebookien aikaan.

Nyt kannattaa vakavasti harkita aikataulun nopeuttamista. Ensi vuoden talousarviossa tulisi olla määräraha laitekannan riittävään lisäykseen. 

 

Kaiken kaikkiaan uuteen lukuvuoteen 2020–2021 pitää valmistautua niin, että lasten ja nuorten osa on olosuhteiden sallimissa rajoissa kaikin puolin yläkanttiin. Myös lastensuojelun ja terveydenhuollon asiantuntijoiden viestiä pitää tarkasti kuunnella.

 

Jussi Kytömäki

Kaupunginvaltuutettu (vihr.)

Sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja