TOIMINTA LAKKASI VÄLITTÖMÄSTI: 46 jäsenyrityksen muodostaman Vihreä Sydän Matkailuyrittäjät ry:n taival päättyi torstaiseen kokoukseen

Kymmenen vuoden ikäinen Vihreä Sydän -maaseutu- ja lähimatkailuyrittäjien yhteisö on tullut tiensä päähän. Vihreä Sydän Matkailuyrittäjät ry:n toiminta lopetettiin torstaisessa kokouksessa.
Kymmenen vuoden ikäinen Vihreä Sydän -maaseutu- ja lähimatkailuyrittäjien yhteisö on tullut tiensä päähän. Vihreä Sydän Matkailuyrittäjät ry:n toiminta lopetettiin torstaisessa kokouksessa.

Vuonna 2010 yritysryhmähankkeesta alkunsa saaneen ja viime vuosikymmenen aikana nykymuotoiseksi Vihreä Sydän Matkailuyrittäjät ry:ksi muodostuneen maaseutumaista lähimatkailua edistäneen 46-jäsenisen yhdistyksen tarina on päättynyt. Viime torstaina Kurun Seuratalossa pidetyssä kokouksessa sen puheenjohtajan nuijan kopautus sinetöi äänestyksen jälkeen toiminnan lopettamisen. Kokousedustajat nimesivät kolmijäsenisen työryhmän, jonka tehtävänä on saattaa Vihreä Sydän Matkailuyrittäjät ry:n jäsenet mukaan Pirkanmaan Matkailu ry:n toimintaan. 

Vihreä Sydän Matkailuyrittäjät ry:n toiminta on päättynyt.

46-jäsenisen yhdistyksen arkkuun naulattiin viimeinen naula viime torstaina pidetyssä kokouksessa Kurun Seuratalossa.

Yhdistyksen puheenjohtaja Minna Sarvijärvi ehdotti yhdistyksen hallituksen kantana Vihreän Sydämen toiminnan jatkamista.

Matkailuyrittäjä Liisa Tyllilä tarjosi vaihtoehtoa, jossa yhdistyksen toiminta lopetetaan ja haudataan. Hänen katseensa ovat laajassa pirkanmaalaisessa matkailualan yrittäjien yhteistyössä ja järjestäytymisessä.

Molemmat ehdotukset keräsivät kannatusta, joten ratkaisu syntyi äänestyksen tuloksena.

Pohjaesitys keräsi kolme ääntä.

Tyllilän vaihtoehtoa tuki viisi paikalla ollutta jäsentä sekä 14 jäsentä oli kirjoittanut valtakirjan.

Äänestyksen selvittyä kokouksen puheenjohtajana toimineen yrittäjä Jyrki Sasin tehtäväksi jäi nuijan kopauttaminen yhdistyksen lakkauttamiseksi.

Sasin mukaan kokouksessa oli aistittavissa kireyttä mutta siellä mukana olleet toimivat asiallisesti ja demokraattista lopputulosta kunnioittavasti.

Työryhmä Pirkanmaan Matkailun pakeille

Vihreä Sydän Matkailuyrittäjät ry:n vanha hallitus valittiin uudelleen. Hallituksen tehtävänä on hoitaa kaikki yhdistyksen lopettamista edellyttävät toimet. Hallituksella ei ole muita töitä.

Torstaisessa kokouksessa valittiin kolmihenkinen työryhmä, jonka urakkana on saattaa Vihreä Sydän -yrittäjät Pirkanmaan Matkailu ry:n helmoihin.

Työryhmässä ovat Liisa Tyllilä, Marja Jokela ja Anne Salonen.

Vihreä Sydän -yrittäjät toivovat, että Pirkanmaan Matkailu ry voisi säilyttää esimerkiksi apunimenä tai markkinointinimenä kymmenen vuoden aikana vakiintuneen Vihreä Sydän -brändin.

Laaja yhteistyö välttämätöntä

Vihreä Sydän Matkailuyrittäjät ry:n alkuperäinen jäsenyrittäjä ja torstaisen kokouksen puheenjohtaja Jyrki Sasi korostaa, yhdistyksen tehneet kymmenen vuoden aikana tärkeää työtä maaseutumaisen lähimatkailun hyväksi.

Sasin mielestä matkailuyrittäjien on päästävä nykyistä ammatillisempaan ja kattavampaan yhteistyöhön.

– Meidän on otettava mallia ja oppia Lapin erittäin hyvin menestyvästä matkailusta. Lappi pärjää kansainvälisestikin hyvin, koska siellä ihmiset puhaltavat yhteen hiileen. Lappilaiset taitavat esimerkiksi markkinoinnin, joka on täysin välttämätöntä elinkeinon edistämiseksi, Sasi sanoo.

Sasin mukaan koko Pirkanmaan matkailussa toimivien yrittäjien yhdistymisellä on jo kiire.

– Tampere ja Pirkanmaa hakevat Euroopan unionin vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi. Tämä historiallinen haaste on otettava vakavasti. Nimenomaan luonto- ja maaseutumatkailulla on keskeinen sija kaupunkien tarjoamien kulttuuri- ynnä muiden palveluiden rinnalla. Meidän on nähtävä selkeästi iso yhteinen kuva, Sasi miettii.

Mukana ollut 46 yritystä

Vihreä Sydän Matkailuyrittäjät ry:een kuului loppuvaiheessa 46 yrittäjää/yritystä.

Yhdistyksen jäsenistä suurin osa on Ylöjärveltä.

Yhdistyksessä on mukana yrityksiä myös Hämeenkyröstä, Ikaalisista, Ruovedeltä, Nokialta ja Tampereelta.

Vihreä Sydän -toiminta syntyi vuonna 2010 yritysryhmähankkeen hedelmänä. Silloin perustettiin matkailuyrittäjien yhdistys. Hanketta tuki taloudellisesti Kantri ry ja sitä hallinnoi Ylöjärven kaupungin elinkeinoyhtiö Ylöjärven Yrityspalvelu Oy. Vihreä Sydän Matkailuyrittäjät ryon peräisin vuodelta 2013.

Yhdistyksen tarkoituksena oli matkailun ja yhteistyön kehittäminen.

MATTI PULKKINEN

Vihreä Sydän Matkailuyrittäjät ry:ssä oli 46 jäsenyrittäjää/yritystä.
Vihreä Sydän Matkailuyrittäjät ry:ssä oli 46 jäsenyrittäjää/yritystä.