Viljakkalantielle Takamaalle aletaan suunnitella kevyen liikenteen väylää

Pirkanmaan Ely-keskus aloittaa yhdessä Ylöjärven kaupungin kanssa laatia tiesuunnitelmaa Viljakkalantien eli maantien 2773 parantamisesta Vastamäentien liittymän ja Saksitien liittymän välillä.

Tavoitteena on suunnitella tieosuudelle jalankulku- ja pyöräilyolosuhteita sekä liikenneturvallisuutta parantava jalankulku- ja polkupyörätie, kertoo Ylöjärven kaupunki.

Suunniteltava osuus liittyy molemmista päistään jo olemassa olevaan jalankulku- ja pyörätiehen.

Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä siitä kirjallinen muistutus.