Kansanedustaja Pauli Kiuru: Hallitusohjelmassa on paljon hyvää ja runsaasti jännitteitä

Hallitusohjelma on kunnianhimoinen. Siinä on paljon kannatettavia kohtia.

Valitettavasti se jättää myös paljon avoimeksi ja epäselväksi. Epävarmuudet ja riskit liittyvät talouskehitykseen ja työllisyystavoitteen saavuttamiseen.

Hallitusohjelma lupaa jo etusivullaan rakentaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa.  Tämä aiheuttaa jännitteen talouden ja ekologian välille. 

Perinteisesti talouskasvu on kytkeytynyt luonnonvarojen lisäkäytölle ja haitallisille ympäristövaikutuksille. Hallitusohjelma antaa siis ymmärtää jo etusivullaan, että talouden ja hyvinvoinnin kasvu ei ole enää jatkossa riippuvainen luonnonvarojen kulutuksen kasvusta ja sen aiheuttamista haitallisista ympäristövaikutuksista.

Talouskasvun ja ympäristövaikutusten irtikytkentä ei ole täysin toteutunut vielä missään maassa. Valintatilanteessa hallituksen on päätettävä, kumpi joustaa –  talous vai ympäristö. Metsäkeskustelu ei ole päättynyt.

 

Yrittäjyyden osalta hallitusohjelmassa on myönteisiä kirjauksia. Yksinyrittäjän mahdollisuuksia palkata ensimmäinen työntekijä helpotetaan. Kotitalousvähennyksen pienentäminen on kielteinen viesti. Se heikentää yritysten tilauskantaa ja työllisyyttä.

 

Tavoite on pitää koko maa  asuttuna. Suurempaa tasa-arvoa ja solidaarisuutta toivon kuitenkin liikennerahoissa maakuntien välille. Pirkanmaa on saanut vain 2 % valtion liikennerahoista, vaikka sen bruttokansantuoteosuus on noin 8 %.

Liikenneministeri Sanna Marin huomioinee tämän epätasa-arvon.

Esimerkiksi Valtatie-3:n pullonkaulat haittaavat tärkeitä elintarvikekuljetuksia Pohjanmaan ja pääkaupunkiseudun välillä. Valtatie-9 on pahasti ruuhkautunut ja onnettomuusherkkä. Pirkanmaan oman ministerin on tartuttava näihin epäkohtiin.

 

Hallitusohjelma lupaa lisää voimavaroja poliisille, syyttäjille ja tuomioistuimille. Poliisien määrä luvataan nostaa 7500:een vuoteen 2022 mennessä. Suunta on oikea, mutta se ei vastaa hallituspuolueiden lupauksia eikä vastauksia hallitustunnustelijalle. 

 

Kirjaus kaivoslainsäädännön uudistamisesta on tarpeellinen.

Paikallista hyväksyttävyyttä on saatava lisää. Kunnille tulee säätää oikeus päättää kaavoituksella, onko kaivostoiminta mahdollista kunnan alueella.

Kuntien tulee myös saada parempi korvaus alueensa kaivostoiminnasta. Päätöstilanteessa valtuutetut joutuvat siis punnitsemaan taloudellisia arvoja ja ympäristöarvoja keskenään. Vakuudet on saatava kattamaan vastuut kaikissa tilanteissa.

 

Hallitusohjelman mukaan ”Selvitetään tarve ajantasaistaa julkisuuslaki koskemaan asiakirjakohtaisuuden lisäksi tietoa laajemmin. Arvioidaan julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskemaan julkisen sektorin omistamia tai määräysvallassa olevia oikeushenkilöitä.” 

 Hallitusohjelman kirjaukset ja tavoite ovat tältä osin kannatettavia.

Usein on tilanteita, joissa valtuutetun ja kuntalaisen on ollut mahdotonta saada haluamaansa tietoa, koska taustalla on yhtiö ja osakeyhtiölaki. Näin on ollut esimerkiksi Tavase Oy:n kohdalla. Kansalaisdemokratian ja avoimuuden kannalta hallitusohjelman kirjaus on tarpeellinen.

 Pauli Kiuru (kok)

Kansanedustaja