Elinvoimajohtaja kiittelee hyvää maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelmaa

Piiparinen tiivistää kaupungin keskustaa ja kehittää maaseutukyliä

Ylöjärven kaupungin ensimmäisenä elinvoimajohtajana ensi vuoden alussa aloittava Pauli Piiparinen pitää paikkakunnan kehittämismahdollisuuksia hyvinä.
Hänen mielestään virkamiesten ja päättäjien tulevaisuuden suunnitelmat ovat järkeviä. Mies kehuu ylöjärveläisten maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelmaa.
– Tiivistetään ydinkeskustaa ja kehitetään haja-asutusalueita, Piiparinen  kiteyttää kasvukaupungin lähiajan tavoitteet.
Kokkolan kaupungin teknisenä johtajana työskennellyt Pauli Piiparinen tutustuu projektipäällikön ominaisuudessa Ylöjärven kaupunkiin. Hän aloittaa ensimmäinen päivä tammikuuta elinvoimajohtajana.

Kokkolan kaupungin teknisenä johtajana työskennellyt Pauli Piiparinen tutustuu projektipäällikön ominaisuudessa Ylöjärven kaupunkiin. Hän aloittaa ensimmäinen päivä tammikuuta elinvoimajohtajana.

Elinvoimajohtaja Pauli Piiparinen on totutellut viime viikkoina sisämaan ja kehyskunnan elämään Ylöjärvellä.
Kokkolan teknisenä johtajana työskennelleellä miehellä ei ole ikävä merta eikä Keski-Pohjanmaan maakuntakeskusta.
Piiparinen paiskii vuoden loppuun saakka töitä projektipäällikkönä perehtyen Ylöjärven kaupungin vesiliikelaitokseen, rakennuttamispalveluihin, yhdyskuntateknisiin palveluihin, tilapalveluihin sekä maankäyttö- ja ympäristöpalveluihin. Mies vastaa tammikuun alusta lähtien  viidestä sektorista, kun hänestä tulee elinvoimajohtaja.
Supervirka ei hirvitä hihojaan käärivää ja tositoimiin tarttuvaa miestä.
– Kokkolan tehtäväkenttäni vastasi varsin tarkasti Ylöjärven  työsarkaani. Neljän viikon aikana muovautuneen käsitykseni mukaan organisaatio on toimintakykyinen, Piiparinen sanoo.

Kokonaisuus on hallittava

Ylöjärvi niputti osastot yhdeksi organisaatioksi, jotta asiakkaat saavat palvelunsa yhdeltä luukulta ja jotta kaupunki toimisi entistä tehokkaammin.
Pauli Piiparisen mielestä viiden osaston hitsaaminen yhdeksi kokonaisuudeksi on perusteltu ratkaisu.
– Maanhankinta, kaavoittaminen, kunnallistekniikka ja tilojen rakentaminen kulkevat käsi kädessä, ja ne vaikuttavat toisiinsa. Osastojen on viisasta olla yksissä hyppysissä, elinvoimajohtaja muistuttaa.
Piiparisen mukaan yhden tahon järjestelmä varmistaa sen, että kaikki mahdolliset asiat ovat tiedossa ja ne voidaan ottaa koko ajan huomioon.
– Asioiden eteenpäin vieminen on nopeaa, eikä eri työpisteissä tehdä päällekkäisiä töitä. Tieto kulkee, hän lisää.
– Osaston työntekijät kokevat tehtävänsä mielekkäiksi. Osaston nimen mukaisesti kaikki toimet vahvistavat paikkakunnan elinvoimaisuutta. Koko toiminnassa on muistettava viranomaisnäkökulma, mutta asioita on edistettävä siten, että esimerkiksi asukkaat viihtyvät paikkakunnalla ja yrittäjät kokevat itsensä tervetulleiksi ja merkittäviksi.

Vuorovaikutus aktiivista

Maan jalostamiseen liittyvät hankkeet ovat monessa kunnassa ruudinherkkiä asioita.
Pauli Piiparisen mukaan asiat hoituvat hyvässä hengessä, kun kaupunki huolehtii toimivasta ja aidosta vuorovaikutuksesta eri toimijoiden kanssa.
– Kaupungin työntekijöiden on huolehdittava siitä, etteivät he omalla toiminnallaan aiheuta tarpeetonta tyytymättömyyttä, hän korostaa.
– Hankkeita eteenpäin vietäessä on myös varauduttava valitus- ja oikaisumenetelmiin. Ne kuuluvat demokratiaamme, Piiparinen muistuttaa.
Elinvoimajohtaja luottaa siihen, että asiaperusteisesti ja läpinäkyvästi hoidettavat hankkeet saavat kansalaisten tuen.
Piiparinen sanoo, että ongelmatapauksia on suhteellisesti tarkasteltuna oikeasti verrattain vähän.

MAPSTO saa kehut

Pauli Piiparisen mielestä Ylöjärven kaupunki on toiminut kiitettävästi, kun se on laatinut MAPSTOn eli maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelman.
– MAPSTO linjaa kaupungin tulevaisuutta riittävän pitkällä aikajänteellä, eli katse on koko ajan viiden vuoden päässä, hän kehuu.
– Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma toimii kaupungin arjessa. Paperi ei jää kuolleeksi kirjaimeksi.
Piiparisen mielestä MAPSTO kertoo siitä, että Ylöjärvellä on yhdessä pohdittu selkeä näkemys tulevaisuudesta.
– Kaupungilla on selkeät painopisteet toiminnassaan. Näin eri tahot tietävät, mitä todella halutaan. Kaupungin kehittyminen on turvattu.
Piiparinen arvostaa työskentelytapaa, jossa viranhaltijat, kuntapäättäjät ja kaupunkilaiset vaikuttavat kehitystyön linjauksiin.
– Tilanne ei voi olla sellainen, jossa vain esimerkiksi virkamiehet määrittelevät tulevaisuuden suuntaviivat.
– Linjaukset vaativat perusteluikseen aidot arvokeskustelut. Asukkaiden äänen kuuleminen on avainasemassa, hän linjaa.

Elinvoimaosasto vakiintuu

Vuoden 2016 alussa starttaava Ylöjärven kaupungin uusi elinvoimaosasto ei ole hetkessä valmis.
Suurosaston vastuulleen ottava Pauli Piiparinen uskoo, että toiminta löytää uomansa ensi vuoden aikana.
– Tavoitteenani on osaston vakiinnuttaminen.
Elinvoimajohtaja korostaa laajan yhteistyön merkitystä.
– Elinvoimaosaston on löydettävä yhteinen sävel kaupungin muiden osastojen, kuten perusturvan, sivistyksen ja elinkeinotoimen, kanssa.
Piiparisen mielestä elinvoimaosasto lähtee liukkaasti lentoon, sillä osaston henkilökunnan keskuudessa vallitsee innostunut ilmapiiri.
– Väkemme suuntaa aktiivisesti eteenpäin.

Moni-ilmeinen kasvukaupunki

Liki kuukauden Ylöjärvellä vaikuttanut Pauli Piiparinen pitää paikkakuntaa luonnonkauniina. Hänen mukaansa kaupungilla on moni-ilmeiset kasvot, mikä mahdollistaa monipuolisen kehitystyön.
Piiparisen mielestä kaupungin jo käynnistämät toimet elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden vahvistamiseksi ovat perusteltuja.
– Kaupungin keskusta-alueita on vara tiivistää. Lisärakentaminen on tervetullutta muun muassa kaupunkiseudun raideliikennehankkeen kannalta, hän sanoo.
– Erilaiset haja-asutusalueet mahdollistavat monipuolisen maaseudun kehittämisen.
Piiparisen silmään ovat jo osuneet useat paikkakunnan historialliset maisemat. Hän nostaa muun muassa Keijärven miljöön hyvin vaikuttavaksi yksityiskohdaksi. Mies on löytänyt myös harjualueen huikeat mahdollisuudet.
– Kaupungilla on paljon ajatuksia eri alueiden suhteen. Olemassa olevien selvien sävelien kanssa on turvallista edetä, hän kehuu.
– Ylöjärven laajat lähtökohdat ovat innostavat ja mahdollistavat.

Antoisia hankkeita Kokkolassa

Edellisestä työpaikastaan Kokkolasta Pauli Piiparisella on kannustavia kokemuksia.
Teknisenä johtajana työskennellyt Piiparinen paneutui esimerkiksi erittäin ajankohtaiseen aiheeseen eli rakennusten ongelmalliseen sisäilmaan.
– Saimme tila-asioissa ja sisäilmavaikeuksissa uutta aikaiseksi.
Piiparinen hankki tervetullutta kokemusta maankäytön kehittämisestä, kun hän edisti niin kutsuttua Rautatietorin hanketta, jonka on määrä valmistuttuaan tuoda merkittävä asunto- ja liikekeskusta linja-autoaseman kortteliin.
Piiparinen oli luomassa myös Kokkolan kaupungin ensimmäistä elinkaarihanketta. Hän pitääkin julkisten hankkeiden innovatiivisuuden edistämistä tulevaisuuden keskeisenä haasteena.
– Elinkaarihankkeen tavoitteena on rakentaa Kokkolan Torkinmäkeen innovatiivinen ja muunneltava toiminta- ja oppimisympäristö, joka tukee toiminnallisesti yhteisöllistä oppimista sekä työskentelyä monipuolisia palveluja tuottavassa yhteisessä toimitilassa, Pauli Piiparinen kuvailee.

Yksi kommentti

  1. Kuhlberg

    Piiparisen kannattaisi tutustua tarkemmin Ylöjärveen ja keskustan tiivistämisen toteutuskelpoisuuden realismiin. Varoittava esimerkki seisoo Soppeenmäen ”sydämessä”, edelleen suurin osin tyhjänä aikaisempien kaavataistelujen jälkeen kaupungin johdon ja eräitten poliitikkojen väkisin läpiajamana muistomerkkinä. Siihen kaupunki sijoitti rahaa 2 milj., jätteistä putsatun tontin ja valtavasti selvityksiin/ suunnitteluun virkamies- ja konsulttipanostusta. ”Asuntoja vanhuksille”, kuten ent kaupungin johtaja perusteli? Montako sai?

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?