Ylöjärven seurakunta on lähdössä mukaan isoon krematoriohankkeeseen, joka vähentäisi vainajien tuhkausruuhkaa

Ylöjärven seurakunnan mukaan hankkeeseen osallistuminen hyödyttäisi ylöjärveläisiä, kun tuhkaukseen pääsisi lähialueelle nykyistä varmemmin. Lisäksi hautausmaa-alan tarve vähenee olennaisesti, kun tuhkaukset lisääntyvät.
Tuhkaamisen lisääntyminen vähentää arkkuhautauksia. Ylöjärven seurakunnan mukaan arkkuhautauskapasiteettia on rajallisesti erityisesti Ylöjärven hautausmaalla. (Kuva Sanna Hillberg)

Pirkanmaan seurakuntien kesken on käyty keskusteluja uuden krematorion perustamisesta Tampereen seudulle, sillä nykyisen krematorion kapasiteetti ei enää riitä alueella tarvittaviin tuhkauksiin. Pitkien tuhkausjonojen vuoksi vainajien säilytysaikoja on jouduttu pidentämään ja tämä on johtanut ruuhkiin.

Vainajien tuhkaamiseen tarkoitettu uusi krematorio on tarkoitus rakentaa Kangasalan Vatialan hautausmaan krematorion yhteyteen keskeisen sijaintinsa vuoksi. Tavoitteena on, että alueellinen krematorio voisi aloittaa toimintansa vuoden 2027 aikana.

Alustava kustannusarvio uudelle krematoriolle tällä hetkellä on noin 5,2 miljoonaa euroa. Hankkeessa ovat alustavasti mukana seurakunnista Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Ylöjärvi.

Ylöjärven kirkkoneuvosto päätti 24. huhtikuuta pidetyssä kokouksessaan osallistumisestaan hankkeeseen.

Ylöjärven seurakunnan rahallinen panos hankkeeseen olisi 84 886 euron pääomalaina ja 611 181 euron takaus. Perustamisvaiheessa hankkeeseen liitytään kirkkovaltuuston päätöksellä.

Tuhkaukset lisääntyvät entisestään

Seurakunnilla ei ole suoranaista velvoitetta perustaa tai hoitaa krematorioita. On kuitenkin seurakuntien etu huolehtia siitä, että vainajat, jotka toivotaan tuhkattavaksi, saadaan tuhkattua. Lisäksi seurakuntien hautausmaa-alan tarve vähenee olennaisesti, kun tuhkaukset lisääntyvät.

Ylöjärven seurakunnassa tuhkahautausten osuus on 62,5 prosenttia kaikista hautauksista, ja viimeisen viiden vuoden aikana osuus on kasvanut kuusi prosenttia. Tuhkahautausten osuuden arvioidaan kasvavan myös tulevina vuosina.

Arkkuhautauskapasiteettia on rajallisesti erityisesti Ylöjärven hautausmaalla, ja hautausmaiden laajentaminen ja lisääminen on kallista.

– Ylöjärven seurakunnan osakkuudesta uudessa krematoriossa hyötyisivät ylöjärveläiset, kun tuhkaukseen pääsisi lähialueelle nykyistä varmemmin ja kuljetuskustannukset pienenisivät, seurakunta perustelee krematoriohanketta kirkkoneuvoston kokouksen esittelytekstissä.