Uuden tien räjäytystyöt alkavat Asuntilassa – Haittaa voi koitua lähiasukkaille reilun kuukauden ajan

Uuden tielinjauksen louhintatyöt alkavat Asuntilassa keskiviikkona 17.4.
Nykyinen Asuntilantie kulkee kuvan keskiosassa. Kuvasta katsottuna Asuntilantien alapuolella valmistellaan uutta väylää, joka korvaa tulevaisuudessa Asuntilantien. Kuvan oikeassa laidassa Kuruntiellä valmistellaan puolestaan uutta kiertoliittymää. (Arkistokuva: Ari Branthin)

Asuntilan risteyksessä Kuruntiellä on tehty viime vuodesta saakka tulevan kiertoliittymän valmistelutöitä. Liikenneympyrä valmistuu paikalleen vuoden 2025 aikana.

Samaan aikaan Asuntilassa on tehty puunpoistoa Asuntilantien länsipuolella, jossa valmistellaan uutta tieyhteyttä. Tulevien vuosien saatossa autot kulkevat kyseisen tieyhteyden kautta Asuntilaan, kun nykyinen Asuntilantie suljetaan moottoriliikenteeltä sen jäädessä pyörätieksi.

Uusi tieyhteys rakentuu pääosin kallioiselle paikalle, minkä vuoksi alueella on tehtävä louhintatöitä. Louhinta alkaa työmaalla tämän viikon keskiviikkona 17.4., tiedottaa Ylöjärven kaupunki. Louhintaa suuorittaa kaupungille aliurakoitsijana Normilouhinta Oy.

Työt alkavat Kuruntien päädystä

Kaupungin työmaapäällikkö Jari Luoma kertoo, että uuden tielinjauksen louhintatyöt aloitetaan Kuruntien päädystä, josta ne etenevät kohti Asuntilaa. Luoman mukaan räjäytystöitä tehdään 1–1,5 kuukauden ajan, minkä jälkeen alueella ryhdytään rakentamaan varsinaista katurakennetta.

Louhintatyömaalta on kartoitettu noin 300 metrin säteellä oleva alue, jossa asuntoihin on tehty alkukatselmus ja  asennettu tärinämittarit konsulttiyritys Forcit Consulting Oy:n toimesta.

– Tärinämittareita on asennettu ainakin Tomppilantielle, Keskivainiontielle, Peltolankujalle, Keijärventielle, Purolaaksontielle sekä läheiselle telemastolle, Luoma sanoo.

Räjäytystyöt voivat haitata väliaikaisesti liikennettä ja asumista. Luoman mukaan lähestyvän räjäytyksen voi havaita hälytysäänestä.

– Kun ammunta on tulossa, kuuluu kiihtyvä merkkinääni. Kun räjäytys on ohi, kuuluu yhtäjaksoinen ääni.