Kaupunki haluaa palkata uuden kaupunginosan valmistelu- ja markkinointityöhön kolme henkilöä

Ylöjärven kaupunki on palkkaamassa kolme uutta henkilöä, joiden toimet liittyvät valmisteltavaan uuteen  Teivon-Mäkkylän kaupunginosaan.
Uudelle Teivon-Mäkkylän alueelle rakentuu tulevaisuudessa noin 5 000 uuden asukkaan ja 500–1 000 uuden työpaikan kaupunginosa, jonka vetovoimaisuutta kaupunki haluaa lisätä kolmen uuden toimen perustamisella.

Uudelle Teivon-Mäkkylän alueelle rakentuu tulevaisuudessa noin 5 000 uuden asukkaan ja 500–1 000 uuden työpaikan kaupunginosa, joka kytkeytyy vahvasti mahdolliseen Vaasantien länsireunaa kulkevaan raitiotiehen.

Kaupunki suunnittelee palkkaavansa tämän vuoden aikana uuden projektipäällikön ja markkinointisuunnittelijan edistämään kyseisen Teivon-Mäkkylän alueen vetovoimaisuutta.

Projektipäällikön tehtäviin kuuluisi muun muassa Teivon-Mäkkylän alueen rakentumisen edistäminen, hankekehitys ja sidosryhmäyhteistyö. Projektipäällikkö vastaisi myös neuvotteluista rakentajien,  hankekehittäjien ja muiden yhteistyötahojen kanssa ja tulee toimimaan Teivon-Mäkkylän projektiorganisaation esihenkilönä.

Markkinointisuunnittelija puolestaan vastaisi Teivon-Mäkkylän aluemarkkinoinnista ja näkyvyyden kehittämisestä. Hänen työnkuvaansa kuuluisivat muun muassa alueen brändin rakennus, markkinointimateriaalien suunnittelu ja toteutus, tapahtumat ja kampanjat sekä verkkoviestintä ja sosiaalinen media.

Kyseisten vakanssien täytöstä johtuvien henkilöstö- ja markkinointikustannusten arvioidaan olevan tänä vuonna 60 000 euroa.

Lue myös: Teivon-Mäkkylän alueelle koulu ja kaksi päiväkotia? – Otimme selvää, mitä kaikkea uuteen kaupunginosaan suunnitellaan

Lisäksi kaupunki haluaa palkata ensi vuonna vielä erillisen hankeasiantuntijan osana Teivon-Mäkkylän projektia.  Hankeasiantuntija toimisi projektipäällikön tukena muun muassa hankkeiden valmisteluun, läpivientiin ja koordinointiin liittyvissä asioissa.

Kolme uutta tointa sivukuluineen tarkoittaisivat noin 200 000 euron vuosittaisia lisämenoja kaupungille ensi vuodesta alkaen.

Tekninen lautakunta päättää uusien vakanssien esittämisestä tulevassa kokouksessaan. Tämän jälkeen asia etenee kaupunginhallituksen ja lopulta valtuuston päätettäväksi.