Ylöjärven kaupunki on ostamassa lähes viiden hehtaarin alueen Kurusta – Suunnitelmissa yritystontteja

Ylöjärven kaupunki on ostamassa Metsähallitukselta vähän alle viiden hehtaarin kokoisen maa-alueen Kurun Tammikankaalta.

Alue on pinta-alaltaan noin 4,8-4,95 hehtaaria. Lopullinen pinta-ala tarkentuu kiinteistönmuodostamistoimituksessa.

Alueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jossa se on merkitty taajamatoimintojen alueeksi. Alueelle ei ole laadittu yleiskaavaa. Alueella on voimassa osittain Tammikankaan rakennuskaava, johon on merkitty puistoa ja katualuetta.

Kaupunki maksaa alueesta 57 855 euroa. Summa sisältää maapohjan lisäksi puuston arvon. Määräala rajoittuu Tammikankaan teollisuusalueen länsipuolelle sekä kaupungin omistamiin maihin.

Tammikankaan teollisuusalueen kehittäminen on merkitty kaupungin Maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelmaan (MAPSTO) ja Ylöjärven kaupungin kasvuohjelmaan. Tavoitteena on varmistaa yritystonttien saatavuus pitkällä aikavälillä myös Kurun alueella.

Kaupunginhallitus päättää maa-alueen ostosta ensi maanantain kokouksessaan.