Ylöjärvelle tulevan kaupunkikamerajärjestelmän tavoitteena on ennaltaehkäistä rikoksia ja häiriökäyttäytymistä

Ylöjärven kaupunki on saamassa kaupunkikamerajärjestelmän. Sen avulla kaupunki ennaltaehkäisee rikoksia ja häiriökäyttäytymistä. Järjestelmä myös tarjoaa poliisille todistusaineistoalustan.

Kamerajärjestelmän tarkoituksena on mös tukea yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä. Vastaava järjestelmä on käytössä eräissä muissa Tampereen kaupunkiseudun kaupungeissa.

Poliisin kehittämän kaupunkikamerajärjestelmän kautta poliisi voi käyttää kuntien järjestelmään kuuluvia valvontakameroita teknisen valvonnan suorittamiseksi. Kaupunki vastaa kameraverkon ylläpidosta sekä kaupungin omistamien alueiden ja kiinteistöjen turvallisuudesta ja valvonnasta sekä siitä aiheutuvista kustannuksista. Poliisi vastaa yleisen järjestykseen ja valvontaan tarkoitettujen kaupunkikameroiden avulla tehtävästä valvonnasta.

Kaupunkikameravalvonnan kehittämisellä voidaan lisätä kaupunkiympäristön turvallisuutta ja kaupunkilaisten turvallisuuden tunnetta. Kaupunkikameroiden hankintaan on varattu määräraha kaupungin tämän vuoden talousarvioon.

Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee kaupunkikamerajärjestelmän suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja ylläpitoa koskevan sopimuksen hyväksymistä ensi maanantaina.