Kaupunki hakee ympäristölupaa maankaatopaikan maamäärien kasvattamiselle

Ylöjärven kaupungilla on vanhan Kolsopin kaatopaikan koillispuolelle ja Uuden-Kuruntien länsipuolelle sijoittuva maankaatopaikka, johon kaupunki loppusijoittaa omilta kunnallistekniikan rakennustyömailta kertyviä ylijäämämaita.

Vuositasolla ylijäämämaita kertyy työmailta 20 000 kuutiosta 25 000 kuutioon, minkä vuoksi kaupunki tarvitsee materiaaleille lisää tilaa. Maamassojen sijoittamisesta kyseiselle maankaatopaikalle on myönnetty ympäristölupa jo vuonna 2021.

Nyt ympäristölupaan haetaan kuitenkin muutosta siten, että alueelle läjitettäviä maamääriä voitaisiin kasvattaa 146 000 kuutiometrillä. Näin ollen maankaatopaikan koko tilavuus kasvaisi 360 000 kuutiometriin. Lupaa haetaan massojen läjittämisen osalta kymmeneksi vuodeksi. Itse maankaatopaikan alueen pinta-alaa kaupunki ei kuitenkaan aio kasvattaa.

Läjittämisen lisäksi kaupunki hakee lupaa maamassojen kierrätys- ja välivarastointialueelle, jossa voidaan säilyttää väliaikaisesti sellaisia maamassoja, joita voidaan vielä jatkossa hyödyntää kaupungin rakennuskohteissa. Kierrätettäviä maamassoja ei jalosteta alueella.