Ylöjärvi osallistuu luontojalanjälkeä tutkivaan hankkeeseen

Ylöjärven kaupunki osallistuu rakennetun ympäristön ja digitaalisiin ratkaisuihin erikoistuneen Sitowisen hankkeeseen, joka tutkii suomalaisten kaupunkien luontojalanjälkeä. Hanke käynnistyy tänään torstaina 14. maaliskuuta.

Ylöjärven lisäksi hankkeeseen osallistuvat Espoo, Helsinki, Kangasala, Lohja, Riihimäki, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vantaa.

Hankkeen päätavoitteena on laskea vertailukelpoinen luontojalanjälki jokaiselle osallistujakaupungille. Laskentamenetelmänä käytetään Jyväskylän yliopiston kehittämää yritysten luontojalanjälkimittaria. Hankkeen aikana selvitetään kuntakohtaisen laskentamenetelmän haasteita ja kehitetään menetelmää kaupunkinäkökulmaan sopivaksi.

Luontojalanjäljen laskennan lähtöoletuksena on, että luontokatoa aiheuttavat maan ottaminen ihmisen käyttöön ja elinympäristöjen tuhoutuminen, ilmastonmuutos ja siitä aiheutuvat muutokset elinympäristöissä, luonnonvarojen liikakulutus, saastuminen ja elinympäristöjen pilaaminen sekä ihmisen aiheuttama vieraslajien kulkeutuminen ja alkuperäisen lajiston tuhoutuminen.

Sitowise kertoo verkkosivuillaan, että laskennan avulla arvioidaan kaupungin toiminnan vaikutuksia maankäyttöön Suomen lisäksi maailmalla.

Tyypillisesti luontovaikutuksia on arvioitu paikallisella tasolla. Nyt alkavan hankkeen tarkoituksena on saada aikaan luontojäljen mittari, joka kuvaa kaupungin osuutta koko ihmiskunnan aiheuttamasta sukupuutosta.