Lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja mielenterveys- ja päihdepalveluihin pääsemiseen etsitään ratkaisuja Pirkanmaalla

Lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon ja mielenterveys- tai päihdepalvelujen tarve on kasvanut viime vuosina, ja kaikissa apua tai hoitoa tarjoavissa yksiköissä neuvoloista sairaaloihin on ylikuormitusta. Ongelmia selvittämään ja ratkaisemaan on nyt Pirkanmaan hyvinvointialueella nimitetty selvitystyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo.

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelmaan liittyvän selvitystyön tavoitteena on varmistaa, että lapset ja nuoret pääsevät palveluiden piiriin oikea-aikaisesti ja että palveluja on riittävästi saatavilla. Tarkoituksena on rakentaa sujuvampaa yhteistyötä peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon välille samaan tapaan kuin aikuisten palvelujen selvityksessä viime vuonna. Erityisesti etsitään keinoja palvelujen kysynnän ja tarjonnan epätasapainon korjaamiseksi sekä peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon työnjaon ja tiedonkulun parantamiseksi.

– Ensisijaisesti keskitymme toimintaan ja palveluihin, mutta tarvittaessa voimme tehdä myös hallinnon ja palvelujärjestelmän rakenteiden arviointia, kertoo Rainesalo.

Selvitystyöryhmä laatii kevään aikana ehdotuksensa tavoitteista ja tarvittavista toimenpiteistä. Selvitystyö valmistuu elokuun loppuun mennessä, ja toimenpideohjelmassa esitetyt muutokset otetaan käyttöön syksystä alkaen. Rainesalo toteaa, että lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarpeet ovat olleet kasvussa ja vuosia, mutta nyt niihin voidaan etsiä tehokkaasti ratkaisuja koko hyvinvointialueen tasolla.

– Tilanne on kehittynyt tähän suuntaan jo pidemmän aikaa, ja samoja ongelmia on muuallakin Suomessa. Nuorilla mielenterveysoireiden määrä on lisääntynyt, ja nuoret myös hakevat oireisiinsa apua enemmän kuin ennen, Rainesalo toteaa.