Tampereen seudun työväenopisto on 125-vuotias sivistyksen aarreaitta – Rehtori Maija-Liisa Gröhn: Rahasampo yhteiskunnalle täydennyskouluttajana ja työn vastapainona

Tampereen Seudun Työväenopisto juhlii tänä vuonna 125-vuotista taivaltaan. Varsinainen vuosipäivä on tiistaina 16. tammikuuta, jolloin Suomen lippu nostetaan salkoon Maamme-laulun säestyksellä Sampolassa.
Tampereen seudun työväenopiston rehtori Maija-Liisa Gröhn (vas.), apulaisrehtori ja Ylöjärven toimipisteen vastaava Anne Partanen ja suunnittelijaopettaja Susanna Ylihärsilä Sampolan auditoriossa ennen perjantain iltajuhlaa. (Kuva: Sanna Hillberg)

Suomen vanhin kansalaisopisto, Tampereen työväenopisto, perustettiin Tampereen Raittiustalolla 16. tammikuuta 1899. Vuosipäiväänsä se juhlisti Sampolassa jo perjantaina 12. tammikuuta.

Juhlavuotensa kunniaksi työväenopisto on julkaissut verkkosivuilleen 125-vuotisjuhlajulkaisun, jolta löytyy rautaisannos oppilaitoksen historiaa sen alkuajoista aina tähän päivään asti. Sivusto sisältää tekstien lisäksi valokuva- ja videomateriaalia.

Juhlasivuston toimittamisesta ja sisällöistä ovat vastanneet viestintäsuunnittelija Anna-Katariina Maksimoff, koulutussuunnittelijat Anne Kilponen ja Kristiina Kestinen sekä viestintäavustaja Johan Saarnio.

– Historiasivusto on kunnianosoitus työlle, jota vapaa sivistystyö on tehnyt suomalaisen yhteiskunnan hyväksi jo 13:lla vuosikymmenellä, Maksimoff kertoo.

Tampereen seudun työväenopisto sai alkunsa 125 vuotta sitten hieman reilun 500 tehdastyöläisen iltakouluna, jonne he saapuivat täydentämään kansakouluopintojaan 12-tuntisen työpäivän jälkeen.

Tänä päivänä opiskelijoita on noin 15 000 ikäjakaumaltaan vauvasta vaariin ja kursseja on satoja. Päätoimisia ja osa-aikaisia työntekijöitä on yli 400.

Lukuvuonna 2022–2023 Tampereen seudun työväenopistolla oli opetuspaikkoja yli 70.

Rehtori Maija-Liisa Gröhn muistuttaa, että kursseille saa osallistua yli kuntarajojen ja kannustaa siihen.

Hyvinvointiliikunta kiinnostaa

Taideopinnot muodostavat yli viidesosan työväenopiston kurssitarjonnasta. Ritva af Ursinilla on edessään tyhjä kanvaasi Sampolan Tuplamaalaus-kurssilla. Af Ursin on harrastanut maalausta työväenopiston kursseilla noin 20 vuoden ajan. (Kuva. Sanna Hillberg)

Viime lukuvuonna kielet muodostivat lähes neljänneksen kaikista Tampereen seudun työväenopiston kursseista ja lähes yhtä paljon oli tarjolla erilaisia taideopintoja. Viidesosa kursseista sisälsi kädentaitoja ja saman verran terveyden edistämistä.

Tällä hetkellä eniten väkeä vetävät keramiikka, laulukurssi sekä hankerahoituksella toimiva kiihdytyskaista kestävään arkeen, jossa vahvistetaan aikuisten peruskansalaistaitoja ja tuetaan osallistujien pääsyä opintoihin ja työelämään.

Ylöjärvellä suosittuja ovat erityisesti hyvinvointikurssit, kädentaidot sekä erilaiset kotitalouskurssit.

– Tällä hetkellä ihmiset toivovat paljon hidasta hyvinvointiliikuntaa, esimerkiksi jooga, pilates ja faskia, kertoo apulaisrehtori ja Ylöjärven toimipisteen vastaava Anne Partanen.

– Meihin saa olla yhteydessä, esittää toiveita ja antaa palautetta. Hirveän mielellämme toteutamme kursseja, mitä tulee asiakkailta, muistuttaa suunnittelijaopettaja Susanna Ylihärsilä.

Gröhn toteaa työväenopiston kuuntelevan kurssisuunnittelussa asiakkaiden lisäksi myös yhteiskunnallisia tarpeita.

Yhteiskunnan rahasampo

Tampereen seudun työväenopiston suunnittelijaopettaja Paula Fiskaali esittelee Sampolan puutyöluokkaa juhlapäivää viettämään tulleille Oulu-opiston rehtori Outi Lohelle (vas.), Kansalaisopistojen liiton toiminnanjohtaja Jaana Nuottaselle, Kansalaisopistojen liiton hallituksen puheenjohtaja Sannasirkku Autiolle sekä suunnittelijaopettaja Susanna Ylihärsilälle. (Kuva: Sanna Hillberg)

Maija-Liisa Gröhn sanoo, että työväenopiston kursseilla jokainen voi oppia omalla tavallaan ja tavoitteillaan.
– Se on suuri kantava voima ihmisille, kun he kokevat, että he voivat vielä oppia ja löytävät uudenlaisen osaamisen itsestään.

Hän toteaa, että Tampere sanoo strategiassaan olevansa tekemisen kaupunki.

– Me olemme tekemisen tila ja paikka, jossa luovuus, kohtaaminen, hyvinvointi ja tekeminen ovat kaikkien ulottuvilla.

Gröhn haluaa kiinnittää huomiota viime aikoina puhuttaneisiin säästöihin, jotka koskettavat kansalaisopistoja.

– Olemme huolissamme siitä, että leikkaustoimenpide oli linjattu valtion taholta niin, että se katetaan aikuisten kurssimaksuja nostamalla. Siinä on iso ongelma. Meillä on paljon aikuisia, joilla ei ole mahdollisuutta korkeisiin kurssimaksuihin.

– Rahoittajien tulisi muistaa, että pidämme huolta niistä aktiivisista kansalaisista ja ihmisistä, joilla ei kenties ole muuta väylää sivistää ja kehittää itseään ja opiskella. Samaan aikaan hallitusohjelmissa ollaan huolissaan näistä asioista. Pitäisi nyt miettiä, että kannattaako tätä meidän toimintaamme halvaannuttaa.

Gröhn viittaa Jyri Mannisen tutkimukseen, jonka mukaan kansalaisopistotoiminta on erittäin tuottavaa yhteiskunnalle.
– Yhden euron sijoitus kansalaisopistoon voi tuottaa jopa viiden euron hyödyn yhteiskunnalle. Mehän olemme siinä mielessä varsinainen rahasampo, esimerkiksi hyvinvointivaikutukset huomioiden.

Millaisena Gröhn näkee Tampereen seudun työväenopiston tulevaisuuden?

– Näen sen hyvin valoisana ja positiivisena. Se (työväenopisto) on aina ollut täällä. Se on hirvittävä aukko ihmisille, jos tälle tapahtuisi jotakin radikaalia. Olemme ketterä sopeutuja, esimerkiksi 1990-luvulla oli isot leikkaukset ja vuonna 2009 tehtiin valtakunnallisen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma, jossa yritettiin pistää opistoja kuriin ja yhteen ja isojen koulutuskuntayhtymien alle. Kun selvityksiä tehtiin, meidän erityislaatuisuutemme ymmärrettiin ja saimme jatkaa oppilaitosmuotona entiseen malliin. Se perustuu kansan tahtoon ja tarpeeseen, Gröhn sanoo ja korostaa työväenopiston roolia sekä tärkeänä täydennyskouluttajana että työelämässä jaksamisen vastapainona.

Juhlavuoden ohjelmaa

Ylöjärven ja Tampereen työväenopistot yhdistyivät vuonna 2013. Samoihin aikoihin työväenopiston hallinnon tilat siirtyivät Sauriosta Koulutuskeskus Valoon ja Ylöjärven henkilökunta siirtyi Tampereen kaupungin palkkalistoille.

Juhlavuonnaan Tampereen seudun työväenopisto tarjoaa maaliskuun alussa alkavan, maksuttoman viisiosaisen luentosarjan nimeltään Sivistyksen ihmeitä. Luentosarja järjestetään Sampolan auditoriossa.

Varsinaista kansanjuhlaa vietetään 13. huhtikuuta, jolloin Sampolassa on kaikille avoimet ovet. Tapahtumassa on avoimia työpajoja, näytetunteja sekä esiintyvien ryhmien näytöksiä.

Tampereen seudun työväenopisto

Täyttää 125 vuotta 16.1.2023

Rehtori Maija-Liisa Gröhn, apulaisrehtori Anne Partanen

Satoja kursseja, yli 400 opettajaa, 15 000 opiskelijaa

Opetuspaikkoja mm. Sampola, Ylöjärvellä useita paikkoja Ylöjärvellä, Kurussa ja Viljakkalassa

Tietoa kursseista ja niihin ilmoittautumisesta: https://www.tampere.fi/tampereen-seudun-tyovaenopisto

125-vuotisjuhlajulkaisu: https://www.tampere.fi/tampereen-seudun-tyovaenopisto/tyovaenopisto-125-vuotta