Pirkanmaan yritysten usko tulevaan on palautumassa varovaisesti – Odotukset silti negatiivisia

Pk-yritysten odotukset ovat parantuneet viime keväästä. Energiakriisin ja Ukrainan sodan vaikutusten tasaantuminen ovat palauttaneet odotukset poikkeuksellisen negatiivisen kevään jälkeen takaisin lähelle vuoden takaista tasoa. Odotukset pysyvät silti vielä toistaiseksi negatiivisina.

Pirkanmaan pk-yrittäjien suhdannenäkymä on hieman koko maan keskiarvoa negatiivisempi. Asia selviää tänään julkistetusta Pk-yritysbarometrista.

Poikkeukselliset kuluneet vuodet ja talouden nykytilanteen epävarmuus vaikuttavat suoraan yrittäjien näkymiin lähiajan suhdannekehityksessä. Arviot liikevaihdon ja investointien arvon kehityksestä ovat kuitenkin keskimääräistä positiivisempia.

– Yleistunnelma yrityksissä on vielä vaisu, vaikka huomattavissa on varovainen käänne parempaan. Yritysten arvio liikevaihdon kehityksestä on Pirkanmaalla positiivisempi kuin koko maassa, mutta kannattavuuden arvioidaan heikkenevän. Venäjän hyökkäyssodan ja energiakriisin vaikutukset alkavat vähitellen tasaantua. Muutos on kuitenkin hidasta, ja taustalla vaikuttavat edelleen myös koronapandemian tuomat haasteet, Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Jenni Pöllänen sanoo.

Positiivista on pitkään kestäneen pk-yritysten kasvuhakuisuuden laskun hidastuminen Pirkanmaalla. Kasvuhakuisten yritysten osuus on kuitenkin vaatimaton, ja pidemmän aikavälin trendinomainen alenema herättää huolta.

Pirkanmaalla yritysten kehittämisen merkittävimmät esteet ovat yleinen suhdanne- ja taloustilanne, työvoiman saatavuus sekä kustannustason nousu, jolla on Pirkanmaalla keskimääräistä enemmän vaikutuksia pk-yritysten toimintaan. Alueen yrityksissä kannattavuus arvioidaan keskiarvoa negatiivisemmaksi, mutta samaan aikaan Pirkanmaan pk-yritysten arviot ensi vuoden liikevaihdosta ovat hieman Suomen keskiarvoa positiivisempia.

Tiukka pankkitoiminnan sääntely ja yritysten heikentynyt luottokelpoisuus näkyvät pk-yritysten ulkoisen rahoituksen käytössä. 16 prosenttia Pirkanmaan pk-yrityksistä aikoo hakea ulkoista rahoitusta. Lukema on laskenut keväästä muutaman prosenttiyksikön. Rahoitusta haetaan ensisijaisesti kone- laite- tai rakennusinvestointeihin.

– Kokonaisuutena rahoituksen saatavuudessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta, ja se on Pirkanmaalla kohtuullisen hyvällä tasolla. Erityisen tärkeää on huolehtia rahoituksen saatavuudesta yritysten kasvuun ja tuottavuuden parantamiseen tähtääviin investointeihin sekä hankkeisiin, jotka vastaavat meneillään oleviin isoihin muutoksiin, kuten vihreään siirtymään sekä liiketoiminnan digitalisoitumiseen. Olemme valmiita toimimaan monipuolisesti takauksin ja lainoin, jotta tämä mahdollistuu, Finnveran aluejohtaja Juha Ketola sanoo.

Pk-yritysbarometrin julkistavat kaksi kertaa vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Tällä kertaa kyselyyn vastasi noin 4 570 yritystä, joista Pirkanmaan osuus oli 445 yritystä.