Miksi Julkujärven rantaan ilmestyi kuolleita kaloja?

Ylöjärven Uutiset sai yhteydenoton ulkoilijalta, joka raportoi Julkujärven rannalta löytyneistä kuolleista kaloista. Otimme selvää mistä kalakuolemissa on kyse.
Nämä Julkujärveen istutetut kirjolohet kuolivat todennäköisesti hapenpuutteeseen. (Kuva: Sanna Hillberg)

Julkujärven rantaan oli viime viikolla ajautunut yhteensä kolme kuollutta kirjolohta ja niiltä oli syöty muun muassa silmät. Pirkanmaan Perhokalastajat ry:n mukaan todennäköisin syy kalakuolemiin on veden korkea lämpötila.

Markus Syrjälä Pirkanmaan Perhokalastajista arvelee, että järven lämpötila on noussut niin korkeaksi, että veden happipitoisuus on laskenut. Julkujärvessä ei ole syvänteitä, joihin kalat voisivat mennä vilvoittelemaan.

Syrjälän mukaan tällaiset kalakuolemat eivät ole epätyypillisiä, vaan hän kertoo nähneensä kuolleita kaloja vastaavissa olosuhteissa eri puolella Suomea.

Julkujärvessä on pieniä määriä istutettua kirjolohta ja siikaa. Julkujärvellä saa kalastaa ainoastaan Pirkanmaan Perhokalastajat ry:n luvalla.

Pirkanmaan Ely-keskus tiedotti aiemmin kesällä, että tavallisin kalojen kuolinsyy helteillä on veden korkeasta lämpötilasta ja laskevasta happipitoisuudesta aiheutuva stressi. Ely-keskuksen mukaan myös erilaiset kalataudit ja -loiset voivat heikentää kalojen kuntoa ja kykyä sietää lämpötilastressiä.

Jos havaitset kalakuolemia

Ely-keskus on antanut toimintaohjeet, jos havaitsee kalakuolemia:

  • Kirjaa ylös mahdolliset tekijät, joilla saattaa olla yhteys kalakuolemaan, esimerkiksi poikkeuksellinen samentuminen tai veden väri, vaahto, levämäärä, veden lämpötila.
  • Ota mahdollisuuksien mukaan valokuvia ja videoita kaloista ja niiden ympäristöstä.
  • Ota havainnon tehtyäsi yhteyttä kunnan ympäristöviranomaiseen tai ELY-keskukseen (ely-keskus.fi). Kunta- ja ELY-keskus harkitsevat tapauksen jatkoselvitystarpeen.