Aron ranta säilyy kaupunkilaisten virkistysalueena – Tilaa luonnon monimuotoisuudelle sekä kevyen liikenteen väylälle

Aron rannan asemakaavaluonnosta esiteltiin kaupunkilaisille suunnatussa keskustelutilaisuudessa Aron rannassa tiistaina iltapäivällä.
Maisemasuunnittelija Kaisu Wallin (vas.) ja kaavoitusarkkitehti Mia Saloranta kertoivat suunnitellusta kaavasta yleisötilaisuudessa Aron rannassa tiistaina. (Kuva: Sanna Hillberg)

Kaavoitusarkkitehti Mia Saloranta ja maisemasuunnittelija Kaisu Wallin kertoivat suunnitelmasta ja vastasivat paikalla olleiden kysymyksiin ja kommentteihin.

Tilaisuuteen tulleita kiinnostivat esimerkiksi alueelle suunniteltu kevyen liikenteen väylä, Kuruntien alikulku, koirapuisto ja koirien uimapaikka sekä mahdollisen ratikan ja kaksoisraiteen linjaukset. Tilaisuudessa oli myös mahdollisuus tutustua kaavakarttoihin ja suunnittelua tukeviin materiaaleihin.

Lue myös: Aron rannan asemakaavaluonnos nyt nähtävillä – Kaupunki toivoo palautetta

Saloranta kertoi, että kaavasuunnitelman ollessa nyt mielipide- ja lausuntokierroksella on esimerkiksi viljelypalstoista ja koirien ulkoilupaikoista esitetty erilaisia mielipiteitä. Suunnitelmat niiden osalta ja se, tulevatko ne Arolle vai mahdollisesti jonnekin muualle tarkentuu kaavatyön edetessä.

Kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen kertoi Ylöjärven Uutisille, että luonnosvaiheen jälkeen kaavaehdotus tulee hyväksyttäväksi. Kaavan on tarkoitus olla valmis keväällä 2024.

Aron rannan kaava (Kartta: Ylöjärven kaupunki)

Kevyen liikenteen väylä Mäkkylän alueelle?

Aron rannan saavutettavuutta pyritään parantamaan. Kaavaluonnoksessa on mukana kevyen liikenteen väylä, jota on suunniteltu rakennettavaksi rannan ohi kulkevan junaradan penkereelle. Sitä pitkin olisi kulku suunnitteilla olevalle Mäkkylän uudelle asuinalueelle. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen vaatii Väyläviraston suostumuksen, sillä alue on sen hallinnoimalla alueella.
– Se voisi olla radan huoltotie samalla, Hyytinen pohtii.

Elovainion suuntaan tultaisiin todennäköisesti hyödyntämään jo olemassa olevaa Kuruntien alikulkua. Räikän rannan suuntaan on puolestaan suunnitteilla kevyen liikenteen väylä Aron rannasta nykyisen puistoalueen läpi.

Kevyen liikenteen väylää suunnitellaan Keijärvessä kulkevan ratapenkereen viereen, jolloin sitä pitkin pääsisi kulkemaan Mäkkylän alueelle. (Kuva: Sanna Hillberg)

Tilaa luonnolle

Salorannan mukaan alueesta on tehty tarkka luontoselvitys.

– Yksi tämän kaavan tarkoitus on löytää täältä kaupunkiluonnosta luonnonsuojelun ja luontoarvojen kannalta merkittävät asiat ja ottaa niitä entistä paremmin huomioon viheraluesuunnittelussa, hän sanoo ja lisää, että  pidemmällä tähtäimellä tarkoituksena on myös lisätä luonnon monimuotoisuutta.

Tämä merkitsee sitä, että osa alueesta jätettäisiin luonnontilaan ja sinne lisättäisiin erilaista kasvillisuutta, josta myös eläimistö hyötyisi.

Myös toisenlaisille viheralueille on tarvetta.
– Kovasti on toivottu lisää pelikenttiä, niillekin on käyttäjiä, Saloranta toteaa.

Aron rannan alueella pesii muun muassa erittäin harvinaiseksi luokiteltuja nokikanoja. (Kuva: Sanna Hillberg)
Aron rannassa on sekä hiekka- että nurmikenttiä pelaajien iloksi. (Kuva: Sanna Hillberg)

Hyytisen mukaan junaradasta tulevan melun torjuntaan on tässä vaiheessa vielä useita toteutusvaihtoehtoja.

– Kehitämme asuin- ja virkistysalueita tasapainoisesti. Virkistysalueilla on iso vaikutus viihtyvyyteen, terveellisyyteen ja kaikkeen. Ne ovat tärkeitä kokonaisuuksia, ei niitä saa unohtaa. Ympäristön laatua ja viherympäristöä korostetaan myös kaupunginseudun rakennesuunnitelman luonnosvaiheessa, Hyytinen toteaa lopuksi.

Esko Hyytisen (oikealla) mukaan  virkistysalueilla on iso vaikutus viihtyvyyteen ja terveellisyyteen. (Kuva: Sanna Hillberg)

Ympäristölautakunnan aiemmin kesällä hyväksymä Aron rannan asemakaavaluonnos on nähtävillä elokuun loppuun asti kaupungin verkkosivuilla, kaupungintalolla ja pääkirjasto Leijassa, ja sitä voi edelleen kommentoida.

Lue myös: Ylöjärveläiset haluavat Aron rantaan kioskin ja koirapuiston omalla uimapaikalla – Kaupunki suunnittelee myös virkistysreitin aukaisua junaradan varteen