Ensi viikko on Puunhalausviikko – Viikolla muistutetaan puiden merkityksessä kaupunkiympäristössä

Kahdeksatta kertaa järjestettävä Puunhalausviikko kannustaa ihmisiä halaamaan puita ja osoittamaan, että he arvostavat omaa lähiympäristöään, kuten puistoja, metsiä ja luontopolkuja.

Puunhalausviikon järjestävien Viherympäristöliiton, Maa- ja kotitalousnaisten sekä Luonnonvarakeskuksen mukaan puut vaikuttavat ympäristön laatuun monin eri tavoin ja lisäävät viihtyisyyttä. Kaupunkiympäristössä ja taajamissa puut vähentävät tiiviin rakentamisen mukanaan tuomia terveys- ja ympäristöhaittoja, kuten melua, kuumuutta, saasteita ja tulvia.

Rakennetussa ympäristössä on runsaasti läpäisemättömiä pintoja, kuten asfalttia ja kattopinta-alaa, joilta sade- ja sulamisvesi valuvat pintoja pitkin vesistöihin ja sadevesiviemäreihin. Pintoja pitkin valuva hulevesi sisältää muun muassa liikenteestä peräisin olevia haitallisia ja myrkyllisiä yhdisteitä. Puilla voi olla suuri rooli kaupunkien hulevesien hallinnassa, sillä suuri puu voi ottaa maasta jopa 500 litraa vettä vuorokaudessa. Vedenotto ja lehtien kautta tapahtuva veden haihdunta säätelevät tehokkaasti pienilmastoa.

Ensi viikolla vietetään Puunhalausviikkoa, johon on helppo osallistua jakamalla halauskuvia somessa. (Kuva: Jenni Roth)

Erityisesti kovien sadekuurojen aikaan puut ja muu kasvillisuus pienentävät viemärijärjestelmien kuormittumista. Puulajeista erityisesti rauduskoivu on paljon vettä kuluttava puu. Puun vedenottoon vaikuttavat muun muassa puun koko ja terveys sekä puulaji, vuodenaika ja ilmastolliset seikat. Veden mukana puu ottaa maasta kasvuun ja elintoimintoihinsa tarvittavia ravinteita, jotka muuten saattaisivat kulkeutua ravinnepäästöinä pintaveteen ja vesistöihin aiheuttaen rehevöitymistä. Juurten vedenotolla onkin tärkeä merkitys niin maan vesitalouden kuin ravinteiden suodattumisen kannalta.

Puut tarjoavat edullisen ja monia hyötyjä tuottavan ratkaisun hulevesien hallintaan. Harmaan infrastruktuurin, eli rakennettujen sadevesiviemäreiden ja maanalaisten hulevesitunneleiden ylläpito ja korjaaminen voivat olla kaupungeissa suuri kustannuserä, kun taas vihreän infrastruktuurin, eli esimerkiksi viheralueiden avulla hulevesiä voidaan hallita edullisemmin.

Hulevesien hallinnan lisäksi puut ja muu vihreä infrastruktuuri lisäävät katujen viihtyisyyttä ja edesauttavat kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. Rakennetussa ympäristössä tarvitaan molempia; vihreä- ja harmaa infrastruktuuri täydentävät toisiaan.

Halaa puuta, arvosta terveellistä ja turvallista lähiympäristöäsi 21.-27.8.2023!

Osallistuminen Puunhaluasviikkoon on helppoa. Puita voi halata kaupungissa, maalla tai metsässä, joko yksin, kaverin kanssa tai isommallakin porukalla. Oman halauksen voi jakaa sosiaalisessa mediassa käyttämällä tunnistetta #puunhalausviikko. Halauskuvia päivitetään Puunhalausviikon Instagramiin tunnuksella @Puunhalausviikko.

Tämän vuoden Puunhalausviikon teemana on terveellinen ja turvallinen ympäristö.