Muistathan jokaisenoikeudet luonnossa liikkuessasi

ELY-keskus muistuttaa luonnossa liikkujia jokaisenoikeuksista (aiemmin jokamiehenoikeudet). Luonnosta nauttiminen on Suomessa ilmaista eikä vaadi maanomistajan lupaa. Kesäisin ihmiset liikkuvat tavallista enemmän luonnon helmassa, mutta retkeilijöiden on aina muistettava vastuullisuus.
Jokaisenoikeudet sallivat marjastuksen. (Arkistokuva)

Jokaisenoikeuksien perusta on Suomen lainsäädännössä ja useassa eri laissa, jotka antavat, ohjaavat ja rajoittavat jokaisenoikeuksia. Jokaisenoikeuksien nojalla vesistössä saa esimerkiksi uida ja veneillä aiheuttamatta tarpeetonta vahinkoa, haittaa tai häiriötä.

Lisäksi luonnossa on sallittua liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla tai erityiseen käyttöön otetuilla alueilla, kuten viljelyksessä olevilla pelloilla tai istutuksilla. Tilapäisesti voi oleskella ja yöpyä siellä, missä liikkuminen on muutoinkin sallittua.

Myös luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia voi kerätä omaan käyttöön ja myytäväksi. Maanomistajalla ei ole omistusoikeutta näihin.

Muista kotirauha ja vastuullisuus

Jokaisenoikeuksia käytettäessä jokaisen on muistettava vastuullisuus. Oikeudet luonnossa liikkumiseen ja maan antimien hyödyntämiseen ovat laajat, mutta Suomen laki suojaa kuitenkin jokaisen kotirauhaa.

On siis syytä muistaa, että esimerkiksi teltta tulee pystyttää riittävän kauas asuinrakennuksista, ja että marjoja tai sieniä ei ole sallittua kerätä kenenkään pihapiiristä.

Älä roskaa ja huomioi palovaroitukset

Kesällä luonnossa liikkujia on paljon. Sen vuoksi ennen retkeilyä jokaisenoikeuksiin sekä mahdollisiin rajoituksiin on syytä perehtyä. Oikeuksia ja rajoituksia tulee myös aina noudattaa ja esimerkiksi roskia ei saa koskaan jättää luontoon.

Jokaisenoikeuksien käyttäminen ei myöskään saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä toisille tai ympäristölle. Esimerkiksi puiden vahingoittaminen ja kaataminen ei siis ole sallittua. Myös rauhoitettujen eläinlajien tahallinen häiritseminen, varsinkin eläinten lisääntymisaikana, on kiellettyä. Pesimäaikaan kaikki lintulajit ovat rauhoitettuja.

Nuotiota ei saa sytyttää metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana. Avotulta ei myöskään saa tehdä ilman maanomistajan lupaa. (Kuvituskuva)

Lisäksi myös tulen käsitteleminen vaatii erityistä varovaisuutta. Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana. Avotulta ei myöskään saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Lisätietoa rajoituksista saa pelastuslaitokselta.

Ota etukäteen selvää alueen rajoituksista

Luonnonsuojelulaki mahdollistaa liikkumisen rajoittamisen luonnonsuojelualueilla, mutta rajoituksissa on eroja riippuen luonnonsuojelualueen tyypistä. Esimerkiksi kansallispuistossa voidaan joko alueen perustamispäätöksen rauhoitusmääräyksissä tai aluetta koskevaan järjestyssääntöön otettavalla määräyksellä kieltää tai rajoittaa liikkumista, leiriytymistä, maihinnousua sekä veneen, laivan tai muun kulkuneuvon pitämistä.

Jokaisenoikeudet eivät siis ole sellaisenaan voimassa luonnonsuojelualueilla, kuten kansallispuistoissa. Kansallispuistoissa saa kuitenkin yleensä liikkua vapaasti omin lihasvoimin, mutta rajoitukset ovat mahdollisia. Onkiminen, pilkkiminen sekä marjojen ja hyötysienten poimiminen on kuitenkin sallittua myös kansallispuistoissa.

 

Fakta: Jokaisenoikeudet lyhyesti

Saat

 • liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla ja erityiseen käyttöön otetuilla alueilla (esimerkiksi viljelyksessä olevat pellot ja istutukset)
 • oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua (esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksista)
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
 • onkia ja pilkkiä
 • kulkea vesistössä ja jäällä

Et saa

 • aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai ympäristölle
 • häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä
 • kaataa tai vahingoittaa puita
 • ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta
 • häiritä kotirauhaa
 • roskata
 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa maalla ilman maanomistajan lupaa
 • kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia