Aloitatko syksyllä opiskelut? – Katso tästä Kelan ohjeet opintolainan nostoon

Opintolainan ensimmäisen erän voi nostaa elokuussa. Korkotason nousun myötä myös opintolainojen korot ovat nousseet vuoden takaisesta.

Kela tiedottaa tarkistaneensa opintojaan jatkavien opintolainat lukuvuodelle 2023–2024. Seuraavan lukuvuoden lainatakauspäätökset on lähetetty 113 278 opiskelijalle. Opintolainan ensimmäisen erän voi nostaa pankista elokuun alusta alkaen.

Jos opiskelijalla on jo jokin opintotukiasia vireillä Kelassa, hän saa päätöksen lainatakauksesta samalla, kun vireillä oleva asia käsitellään.

Opintolainan valtiontakaus myönnetään enimmäismääräisenä lukuvuodeksi kerrallaan. Se on tavallisimmin 650 e/kk. Opiskelija voi tarkistaa opintolainan enimmäismäärät, nostoerät sekä niiden ensimmäiset ja viimeiset nostopäivät opintotukipäätöksestä ja OmaKelasta.

Opintolaina nostetaan pankista

Opiskelijan pitää sopia opintolainan nostamisesta pankin kanssa. Opiskelija voi itse päättää, nostaako hän opintolainaa ja minkä verran.

Suurin osa opiskelijoista voi nostaa lukuvuoden opintolainansa kahdessa erässä. Ensimmäisen erän voi nostaa pankista elokuun alusta alkaen ja toisen erän tammikuun 2024 alusta alkaen. Jos lukuvuoden 2022–2023 opintolainaa on vielä nostamatta, sen voi nostaa vielä heinäkuussa.

Opintolainojen korot nousseet

Opintolainojen korot ovat nousseet vuoden takaisesta 2,6 prosenttiyksikköä.

Huhtikuussa 2022 opintolainojen keskikorko oli Suomen Pankin tilastojen mukaan 0,27 %, kun taas vuoden 2023 huhtikuussa keskikorko oli 2,87 %.

Opintotukiaikana pankki pääomittaa opintolainan korot, mikä tarkoittaa, että opintolainan määrä kasvaa korkojen verran. Korkojen nousun seurauksena lainan määrä kasvaa opintojen aikana aiempaa enemmän. Korkeakouluopiskelijalla se voi tarkoittaa useamman tuhannen euron lisäystä lainapääomaan.

Jos opiskelijalla on valmistumisen jälkeen haasteita maksaa opintolainan korkoja, hänen kannattaa selvittää, voisiko hän saada Kelan korkoavustusta. Jos opiskelijalle myönnetään avustus, Kela voi maksaa opintolainan korot ja kulut kokonaisuudessaan. Opiskelija ei tällöin maksa niitä takaisin Kelalle.

Opintorahaan indeksikorotus

Opintorahaa korotetaan 1. elokuuta 2023 alkaen kansaneläkeindeksin perusteella. Tulevana lukuvuonna korotus on 4,2 prosenttia. Jos opiskelija asuu itsenäisesti ja on täyttänyt 18 vuotta, opintoraha suurenee 268,23 eurosta 279,38 euroon kuukaudessa.

Kela ei anna opintorahan vuosittaisista indeksikorotuksista erillistä päätöstä. Opiskelija voi katsoa maksettavan opintotuen määrän OmaKelasta. Opintotuen määrä kerrotaan myös tulevan lukuvuoden lainatakauspäätöksessä.