Päättäjillä on erikoisia toimintatapoja asioiden käsittelyssä: Esimerkkeinä Siltatien päiväkoti ja Karhen koulu

Päätöksenteossa on joillakin päättäjillä tapahtunut ristiriitaisia toimintatapoja asioiden käsittelyssä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Henrik Pajunen on ollut onnellinen, kun sai aloitteensa julkisenpuolen hoitohenkilökunnan vaaterahasta lävitse valtuustossa.

Kuinkas sitten kävikään, kun käsittelyssä oli Siltatien päiväkodin tuottajan valinta kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Vastakkain tietysti oli kunnan oma vai yksityisen palveluntuottajan rakentama päiväkoti?

Kyseinen valinta johti äänestykseen lautakunnan kokouksessa. Yksityisen palveluntuottajan kannalla äänestyksessä olivat puheenjohtaja Henrik Pajunen, Karita Jäppinen, Antti Järvensivu, Sami Rantanen sekä Minna Koskinen. Kunnan oman palvelun puolesta äänestivät Tuija Hirsimäki, Nina Alanen, Jussi Kytömäki, Joonas Salminen sekä Virpi Ukonmäki. Poissa äänestyksestä oli Jenni Mäkinen.

Äänet menivät tasan, joten puheenjohtaja Henrik Pajusen ääni ratkaisi, että valittaisiin yksityinen palveluntuottaja. Kyseinen päätös tuli myöhemmin, myös valtuuston päätökseksi. Siltatien päiväkoti tulee sijaitsemaan hyvien kulkuyhteyksien varrella, kun huomioidaan läntinen kehä. Kunnan omana se voisi tarjota hoitopaikan jopa 160 lapselle, kun vastaavasti yksityisen tuottama on maksimissaan 120 hoitopaikkaa.

Kunnan omana palveluna pystyttäisiin tarjoamaan enemmän tarvittavia hoitopaikkoja lisää, jos on tarvetta kaiken aikaa. Siltatien alueelle on varattu paikka kahdelle muullekin päiväkodille, jotka voisivat tulevaisuudessa tuottaa palvelua eri painotteisesti esimerkiksi liikunta tai musiikki.

Karhen koulun jo valtuustossa päätetty rakentaminen, nousi kasvatus- ja opetuslautakunnassa esiin 25.4 2023, kun käsittelyssä oli MAPSTO-linjaukset. Yllättäen Antti Järvensivu ehdotti, että palveluverkkoselvityksen (palveluverkkoselvitys, joka ulottuu vuoteen 2040 asti) perusteella, lausuntoon kirjataan Karhen koulun kohdalle kasvatus- ja opetuslautakunnan huomio siitä, että valtuuston päättämästä rakennusprojektista olisi hyvä keskustella uudelleen MAPSTO-käsittelyssä.

Järvensivun ehdotusta kannattivat Jussi Kytömäki ja Sami Rantanen.  Ehdotus ei ollut yksimielinen, joten siitä äänestettiin. Järvensivun ehdotuksen puolesta äänestivät, Jussi Kytömäki, Jenni Mäkinen, Sami Rantanen sekä Pauliina Suvanto.

Valtuustossa jo päätettyä rakennusprojektia kannattivat Tuija Hirsimäki, Janne Selin sekä Henrik Pajunen. Tyhjää äänesti Leena Risku. Poissa olivat Nina Alanen ja Joonas Salminen.

Meitä suuresti ihmetyttää Jussi Kytömäen kannattaminen Järvensivun ehdotusta ja äänestäminen sen puolesta, sillä olemmehan saaneet usein lukea Kytömäen kirjoituksia lastenoikeuksista ja heidän tarpeistaan, nyt hän kyseenalaistaa koulun rakentamisen Karhelaisille lapsille.

Karhen koulu tunnetaan laajasti ympäristökouluna ja on myös palkittu siitä. Karhen alueelle on kaavoitettu, myös uusia tontteja, joita palveluverkkoselvitys tuskin on huomioinut. Sami Rantanen kannatti myös Järvensivun tekemään ehdotusta ja äänesti tämän puolesta. Nykyisin Rantanen on lapsi- ja nuorisoneuvoston puheenjohtaja. Siksi toivommekin, että hän vastaisuudessa tekee päätöksiä lasten- ja nuorten näkökulmasta.

Onneksi kuitenkin enemmistö lapsi- ja nuorisoneuvoston jäsenistä oli Karhen koulun rakentamisen puolesta ja antoi MAPSTO-käsittelyssä lausuntonsa, vaikka päätös ei ollutkaan yksimielin.

Suomen Kataja ry

Tuija Hirsimäki, varavaltuutettu, hyvinvointilautakunnan jäsen, lapsi-ja nuorisoneuvoston jäsen,  hyvinvointilautakunnan edustaja, kasvatus-ja opetuslautakunnan varajäsen

Linda Kyllöinen, varavaltuutettu, kasvatus-ja opetuslautakunnan jäsen

Janne Selin, varavaltuutettu, kasvatus-ja opetuslautakunnan varajäsen, lapsi-ja nuorisoneuvoston vpj.