Kaupunginhallituksen jäsenten ja viranhaltijoiden esteellisyydestä tehty tutkintapyyntö ei edennyt esitutkintaan

Poliisi on päättänyt, ettei se suorita esitutkintaa asiassa, joka koski kaupunginhallituksen jäsenten ja viranhaltijoiden mahdollisia esteellisyyksiä salaiseksi julistetun pykälän käsittelyssä.

Sisä-Suomen poliisilla oli käsittelyssä tutkintapyyntö, joka liittyi 28. marraskuuta 2022 pidettyyn Ylöjärven kaupunginhallituksen kokoukseen ja siellä salassapidettäväksi julistettuun pykälään. Kyseinen pykälä koski kaupunginhallituksen poliisille antamaa selvitystä. Poliisi pyysi kaupunginhallitukselta lausuntoa ja selvitystä, joka liittyi ylöjärveläisen Pertti Erkkilän Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen tekemään valitukseen. Erkkilä löysi johtamisselvityshankkeesta ongelmia ja valitus menestyi hallinto-oikeudessa.

Tutkintapyynnössä pyydettiin selvittämään olivatko kokouspykälän puheenjohtaja Katja Luojus, kokouspykälän pöytäkirjan tarkastaja Seppo Peltola, kokouspykälän esittelijä, kaupunginjohtaja, Pauli Piiparinen sekä kokouspykälän sihteeri, hallintopäällikkö, Antti Pieviläinen esteellisiä käsittelemään pykälää.

Tutkintapyynnössä poliisia pyydettiin tutkimaan myös sitä, onko 28. marraskuuta pidetyn kokouksen viimeisen pykälän ja pöytäkirjan salaaminen kokonaisuudessaan ylittänyt sen, mitä laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta edellyttää ja mahdollistaa.

Rikoskomisario Marko Peltonen Sisä-Suomen poliisista antoi asiasta päätöksen viime viikon keskiviikkona 17. toukokuuta. Poliisi on päättänyt, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta, eikä esitutkintaa siksi toimiteta. Tutkinta siis päättyy tähän.