Vettijärven sauna saa tukea esteettömyyshankkeeseen, mutta ei läheskään koko summaa – Valtuuston päätös ei toteutunut hyvinvointilautakunnassa

Ylöjärven avantouimarit haki kaupungin hyvinvointilautakunnalta projektitukea 51 000 euroa Veittijärven saunan esteettömyyshankkeeseen. Lautakunta äänesti, että tukea myönnetään kuitenkin vain 70% toteutuneista kustannuksista, vastoin kaupunginvaltuuston viime marraskuussa tekemää päätöstä.
Kaupungin hyvinvointilautakunta äänesti kokouksessaan Veittijärven saunan esteettömyyshankkeen tukisummasta. Lautakunta päätti, että tukisumma on 70 prosenttia toteutuneista kuluista eli noin 35 000 euroa. Ylöjärven Avantouimarit haki esteettömyysprojektiin 51 000 euron avustussummaa. (Kuva: Ari Branthin)

Kaupungin hyvinvointilautakunta käsitteli viime viikon kokouksessaan Ylöjärven Avantouimareiden projektitukihakemusta, jossa yhdistys hakee 51 000 euron summaa Veittijärven saunan esteettömyyshankkeelle. Hankkeen tavoitteena on tehdä Veittijärven saunasta koko kansan sauna, joka palvelee myös erityisryhmiä.

Hankkeelle on antanut tukensa myös Ylöjärven kaupunginvaltuusto, joka päätti viime marraskuussa myötää hyvinvointilautakunnalle 50 000 euron suuruisen lisämäärärahan, joka osoitetaan kokonaisuudessaan Veittijärven saunan esteettömyyshankkeelle.

Valtuuston tahdonilmaus ei kuitenkaan toteutunut viimeisimmässä hyvinvointilautakunnan kokouksessa.

Lue myös: Veittijärven saunan rannan ruoppaus alkoi – Kaupunki päättänee saunan esteettömyyprojektin avustuksesta toukokuussa

Tukisumma pieneni lautakunnassa

Sivistysjohtaja Matti Hursti oli valmistellut lautakunnalle esityksen, jonka mukaan projektitukea myönnettäisiin esteettömyyshankkeelle vain 70 prosenttia hankkeen toteutuneista kustannuksista, eli noin 35 000 euroa.

Summaa perusteltiin esityksessä muun muassa hyvinvointilautakunnan linjaamilla avustusperiaatteilla, joihin on kirjattu, että annettava avustussumma voi olla enintään 70% projektin toteutuneista menoista.

Esityksessä mainittiin myös, että hallintosäännön mukaan hyvinvointilautakunta päättää vastuualueensa avustuksista ja tekee hallintosäännön mukaiset avustuspäätökset lautakunnalle myönnettyjen määrärahojen puitteissa – siis siitä huolimatta, että valtuusto oli aikaisemmin osoittanut 50 000 suuruisen lisämäärärahan nimenomaan Veittijärven saunan esteettömyyshanketta varten.

Lue myös: Veittijärven sauna tulee palvelemaan avantouimareita kuudesti viikossa ja myöhäisiltaan saakka – Mutta milloin sauna saadaan auki?

Ylöjärven Avantouimareiden puheenjohtaja Kimmo Itvola (oik.) sanoo, että yhdistys on kiitollinen lautakunnan myöntämästä tuesta. Hän kuitenkin huomauttaa, että Veittijärven saunan esteettömyys vaatii toteutuakseen koko 51 000 euron summan. (arkistokuva)

Muutosehdotus äänestettiin nurin

Hyvinvointilautakunta kävi kokouksessaan keskustelun Veittijärven saunan projektituen suuruudesta, minkä jälkeen lautakunnan jäsen Tapani Tienari (kok.) teki pohjaesitykseen muutosehdotuksen. Tienari ehdotti, että lautakunta noudattaisi kaupunginvaltuuston päätöstä ja myöntäisi Ylöjärven Avantouimareille 50 000 euron avustuksen kokonaisuudessaan.

Äänestyksessä Tienarin ehdotusta kannattivat lautakunnan jäsenet Sari Listenmaa, Tuija Hirsimäki, Elina Ojaranta ja Tapani Tienari. Pohjaesitykselle antoivat äänensä Juha Alhamo, Arttu Karukka, Leena Mankkinen, Esa Toikkonen, Juha Tuominen ja Sirkku Veilahti.

Näin ollen pohjaehdotus, eli 70 prosentin tukisumma, tuli lautakunnan päätökseksi äänin 6-4.

Päätösehdotuksesta pyydettiin lausunto kaupungin tilintarkastaja Minna Ainasvuorelta, jonka lähettämän sähköpostin mukaan päätös on hyvin perusteltu eikä siinä ole huomautettavaa. Ainasvuori kuitenkin puntaroi, toteutuuko kaupunginvaltuuston tahto tehdyssä lautakunnan päätöksessä.

– Sitä mietimme, että toteutuuko valtuuston tahtotila vielä paremmin sillä, että avustus on 50 te. Toisaalta hallintosäännön mukaan
lautakunta päättää avustuksista ja sekin perusteltua, että tässäkin avustuksessa mennään avustusehtojen mukaisesti.

Lue myös: Ylöjärven avantouimareilla on visio, joka tekisi Veittijärven saunasta koko kansan avantosaunan – Toteutus vaatisi kymmeniä tuhansia euroja

Mistä loppuraha esteettömyyshankkeeseen?

Ylöjärven Uutiset kysyi myös Veittijärven saunan esteettömyyshanketta ajavan Ylöjärven Avantouimarit ry:n mielipidettä lautakunnan päätökseen. Yhdistyksen puheenjohtaja Kimmo Itvola sanoo, että yhdistys on tyytyväinen päätökseen ja 35 000 euron tukisummaan.

– Erittäin kiitollisia ollaan tästä, Itvola summaa.

Hän kuitenkin huomauttaa, että jotta Veittijärven saunan esteettömyyshanke saadaan toteutettua kunnolla ja koko mittakaavassaan, on hankkeen vaativa loppusumma, noin 16 000 euroa, myös saatava jostakin.

Yhdistyksellä itsellään on saunan siirrosta velkaa yli 350 000 euroa, eli omaa rahaa esteettömyyden toteuttamiseen ei yksinkertaisesti ole.

– Yhdistyksellä ei ole muuta kuin tuulenhuuhtoma perse, Itvola muotoilee.

Lue myös: Veittijärven saunan siirto oli turha, päätti KHO – Seuraavaksi Avantouimarit selvittää, kuka on korvausvastuussa: ”Nostaisin syyttävää sormea kaupungin suuntaan”

Oikaisu 16.5. klo 15.40: Uutisessa kerrottiin virheellisesti, että päätöksestä pyydettiin jälkikäteen lausunto kaupungin tilintarkastaja Minna Ainasvuorelta. Todellisuudessa lausunto pyydettiin ja saatiin Ainasvuorelta ennen hyvinvointilautakunnan kokousta.