Autojen ja pyörien väistämissäännöt epäselviä monelle – katso tästä esimerkit

Neljä viidestä Liikenneturvan kyselyyn vastanneesta kokee osaavansa hyvin autoilijoiden ja pyöräilijöiden väliset väistämissäännöt. Silti tilannekuvista tentatessa liikennesääntöjen osaamisesta paljastui aukkokohtia.

Saapuva kevät lisää pyöräilevien määrää eri puolilla Suomea. Kun Liikenneturva kysyi sääntötuntemuksesta maaliskuun lopulla, neljä viidestä koki osaavansa autoilijoiden ja pyöräilijöiden väliset väistämissäännöt hyvin.

– Kun liikennesääntöjä tarkastellaan kokonaisuuksina, aiemmissa selvityksissä autoilijoiden ja pyöräilijöiden välisten väistämissääntöjen osaaminen on koettu heikoimmaksi, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa Jyväskylästä sanoo.

– Tämä ei tarkoita, että säännöt olisivat jotenkin erityisen hankalat. Pyöräilyn liikenneympäristö erilaisine väylineen voi joskus olla haasteellinen, esimerkiksi tilanteissa, joissa pyörätie loppuu ja pyöräilijän on vaihdettava ajopaikka ajoradalle. Risteyksissä tällaiset pyöräväylien epäjatkuvuuskohdat voivat tuntua hankalilta ja aiheuttaa ongelmia myös kulkujärjestyksen suhteen, Piippa täydentää.

Pyöräilijän tienylitys haastaa edelleen

Kun Liikenneturvan kyselyssä selvitettiin tilannekuvien avulla tietämystä väistämissäännöistä, paljastui osaamisessa puutteita. Vastanneista 87 prosenttia tiesi kulkujärjestyksen oikein tilanteessa, jossa kärkikolmion takaa tulevan autoilevan on väistettävä tietä ylittävää pyöräilijää. Hieman harvempi (79 prosenttia) tiesi oikein sen, että pyöräilijän on väistettävä autoilevia, kun pyörätieltä tullaan ajoradalle, joka ylitetään paikassa, jossa ei ole liikennemerkkejä.

Hankalimmaksi osoittautui vastata kysymykseen, jossa pyöräilevät tulevat pyörätieltä ja ylittävät tien suojatietä pitkin. Pyöräilijän väistämisvelvoitteen tällaisessa tilanteessa tiesi oikein vain 42 prosenttia vastanneista. Säännöllisesti tai joskus pyörällä tai autolla liikkuvien vastaajien tietämys ei eronnut toisistaan merkittävästi.

– Suojatietilannetta voi hämmentää vieläkin tiukassa istuva uskomus siitä, että suojatiellä ei saisi pyöräillä. Kerrattakoon, että tien saa ylittää pyörällä suojatien yli ajaen, mutta suojatiesääntö koskee vain jalankulkijoita. Tässä kuvan tilanteessa pyöräilijä ajaa pyörätieltä ajoradalle, joten hänen on väistettävä sekä vasemmalta että oikealta tulevaa liikennettä, Piippa selventää.

– Sääntötuntemuksen ja ajotaidon lisäksi turvallinen liikkuminen liikenteessä edellyttää kykyä huomioida muita tielläliikkujia sekä kykyä tunnistaa eteen tulevia vaaratekijöitä. Esimerkiksi hiljentäminen risteyksiin tultaessa antaa pelivaraa niin pyöräilijöille kuin autoilijoille, Piippa jatkaa.