Kela: Muutos asiakas- ja potilastietojen käytössä – kansalaisille lähetetään infokirje Kanta-palveluista

Kun hyvinvointialueet ottivat vuodenvaihteessa vastuun julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, se vaikuttaa myös siihen, miten potilas- ja asiakastiedot liikkuvat Kanta-palvelujen kautta.

Jokaiselle hyvinvointialueelle on muodostettu rekisteri erikseen potilas- ja asiakastiedoista. Rekistereihin on koottu niiden julkisten sote-toimijoiden potilas- ja asiakastiedot, jotka ovat aiemmin toimineet alueella. Asiakkaan potilas- ja reseptitietoja voidaan hyödyntää koko hyvinvointialueen sisällä julkisessa terveydenhuollossa hoidon yhteydessä. Vastaavasti sosiaalihuollon asiakastietoja voidaan tarvittaessa hyödyntää koko hyvinvointialueen sosiaalipalveluissa.

Tietojen käytön periaate on sama kuin ennenkin. Sote-ammattilaiset voivat hyödyntää asiakas- ja potilastietoja jos se on tarpeellista asiakkaan hoidossa ja palvelussa.

Uusi Kanta-informointi kaikille kansalaisille

Hyvinvointialueisiin liittyvien muutosten vuoksi kaikki kansalaiset saavat ilmoituksen siitä, mitä Kanta-palvelut ovat, miten tietoja käytetään sote-palveluissa ja miten voi itse vaikuttaa tietojensa käyttöön. Kanta-informoinnin voi lukea ja kuitata vastaanotetuksi Omakannassa. Samat tiedot voi saada myös suullisesti terveydenhuollon vastaanotolla.

– Jos ei ole vielä aiemmin kuitannut uutta Kanta-informointia, se avautuu ilmoituksena Omakannassa heti kirjautumisen jälkeen, palvelutoiminnan päällikkö Outi Lehtokari Kelan Kanta-palveluista ohjeistaa.

Omakannassa kansalainen voi edelleen hoitaa omia terveysasioitaan.

– Omakannassa näkee omat terveys- ja reseptitietonsa myös silloin, kun on ollut hoidossa toisella hyvinvointialueella tai yksityisessä terveydenhuollossa, Lehtokari sanoo.

Tietojensa käyttöön voi vaikuttaa luovutusluvalla ja -kielloilla

Luovutusluvalla ja -kielloilla voi määritellä, mitä asiakas- ja potilastietoja esimerkiksi eri julkiset ja yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelujen antajat saavat toisiltaan.

– Kun kansalainen antaa luovutusluvan, tiedot liikkuvat myös hyvinvointialueiden välillä sekä yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Luovutusluvalla voi itse varmistaa, että tiedot ovat hoitavan ammattilaisen saatavilla, Lehtokari toteaa.

Luovutuskielloilla kansalainen voi rajata esimerkiksi, mitä käynti- tai reseptitietoja voi terveydenhuollossa luovuttaa toisille hyvinvointialueille sekä hyvinvointialueen ja yksityisten palvelunantajien välillä.

Jos kansalainen kieltää omien tietojensa luovuttamisen, se ei kuitenkaan estä tietojen käyttöä yhden rekisterin sisällä eli esimerkiksi oman hyvinvointialueen terveydenhuollossa.

Luovutusluvan voi antaa ja luovutuskieltoja voi asettaa Omakannassa ja terveydenhuollossa.