Turvattomaksi koettu Takamaantie ei saa lisää hidasteita kuntalaisaloitteesta huolimatta – Kaupungin mukaan tiellä ei ajeta huomattavaa ylinopeutta

Takamaantietä on moitittu turvattomaksi, sillä kieltomerkeistä huolimatta se toimii läpiajotienä Viljakkalantieltä Kuruntielle.
Hietasmäessä kulkeva Takamaantie sai vuonna 2021 uuden korotetun suojatien eli hidasteen Metsämiehentien kohdalle. Muualle Takamaantietä hidasteita ei ole toiveista huolimatta tulossa.

Hietasmäessä sijaitsevan Takamaantien lähiasukkaat tekivät tien turvattomuudesta kuntalaisaloitteen kesällä 2021. Aloitteessa vaadittiin tielle kavennuksia ja hidasteita, sillä asukkaiden kokemuksen mukaan tiheä läpiajoliikenne ja ylinopeus tiellä aiheuttavat vaaratilanteita erityisesti lapsille.

Reilun kilometrin mittainen Takamaantie sijaitsee Hietasmäen alueella, ja sen läpi pääsee kulkemaan Kuruntieltä Viljakkalantielle, vaikkakin läpiajo on kielletty liikennemerkein tien molemmissa päissä. Tiealueella nopeusrajoitus 40 km/h.

Kuntalaisaloitteessa asukkaat toivoivat hidastetta ainakin Metsämiehentien kohdalle, sillä alueella sijaitsee leikkipuisto, johon lapset, perhepäivähoitoryhmät ja Palotornin päiväkotilaiset kulkevat Takamaantien yli. Kaupunki toteutti toiveen, ja rakensi Metsämiehentien ja Takamaantien risteykseen korotetun suojatien vuonna 2021.

Kuntalaisaloitteessa kuitenkin myös Palokaivontien ja Mikrotien läheisyyteen toivottiin hidastetta tai kavennusta hidastamaan alueen ajonopeuksia, mutta näitä kaupunki ei ole toteuttanut.

Takamaantiellä on nopeusnäyttö, joka näyttää ohi ajavan auton nopeuden. Takamaantien nopeusrajoitus on 40 km/h, ja kaupungin mittausten mukaan rajoitusta noudatetaan melko hyvin.

Kaupunki mittasi nopeuksia

Kuntalaisaloitteen lisäksi kaupunki on saanut vuosien saatossa hietasmäkeläisiltä useita palautetta koskien nimenomaan Takamaantien liikenneturvallisuutta. Palautteissa on esitetty toistuvasti sellaisia parannuksia, jotka hidastaisivat ajonopeuksia Takamaantiellä.

– Olemme asuneet muutaman vuoden Takamaantiellä ja tien turvallisuus on huolettanut alusta lähtien. Kävelytie on hyvin kapea ja talvella lumen ja aurausten vuoksi se kapenee entisestään. Myös ajoväylä on kapeahko ja varsinkin talven liukkailla lasten kanssa kyllä pelottaa kävellä kapeaa kävelytietä, kun monen autoilijan nopeus ei vastaa olosuhteita. Jos auto lähtee pieneenkin liusuun, osuu auto helposti kävelytiellä kulkeviin ihmisiin, eräs palautteen antaja kertoo kaupungille.

Liikenneturvallisuuspalautteiden vuoksi kaupunki mittasi Takamaantien liikennemääriä ja ajonopeuksia vuosien 2020–2022 aikana Palokaivontien risteyksen läheisyydessä Takamaantiellä. Viimeisin mittaus toteutettiin marraskuussa 2022.

Kaupungin mukaan mittaukset kertovat, että Takamaantien liikennemäärät ovat maltillisia eikä alueella ajeta huomattavaa ylinopeutta.

Mittausten mukaan Takamaantiellä ajavien ajoneuvojen keskinopeus on alle sallitun 40 km/h. Mittauksen aikana 85 prosenttia ajoneuvoista ajoi alle 45 kilometrin tuntivauhtia.

Tämän vuoksi kaupunki näkee, ettei enempää hidasteita ole tarpeen toteuttaa Takamaantielle. Asiasta päätti tekninen lautakunta joulukuun kokouksessaan.

Kaava hankaloittaa parannuksia

Hidasteiden ja muiden liikenneturvallisuutta parantavien ratkaisujen rakentamista Takamaantielle vaikeuttaa myös alueen kaava: Takamaantie on asemakaavoitettu kaduksi koko pituudeltaan, mutta pääosaa Takamaantien varren asemakaavakadusta ei ole lunastettu tai otettu kaupungin haltuun.

Tästä syystä Takamaantie on pääosin viereisten kiinteistöjen omistuksessa. Kiinteistöjenrajat kulkevat pääosin Takamaantien keskilinjan tuntumassa.

Ylöjärven kaupungin mukaan Takamaantien tulevat liikenneturvallisuustoimenpiteet vaatisivat, että katualue olisi kokonaisuudessaan kaupungin hallinnassa ja omistuksessa.