Ely-keskus valitti Karhen koulun purkuluvasta hallinto-oikeuteen – Uuden koulun rakennusprojekti voi joutua jäihin pitkäksi aikaa

Pirkanmaan Ely-keskus jätti valituksensa hallinto-oikeudelle 30.11. Valitus koskee Ylöjärven kaupungin ympäristölautakunnan lokakuun lopussa tehtyä päätöstä myöntää purkulupa Karhen koululle.
Sisäilmaongelmia on etenkin Karhen koulun niin sanotulla vanhalla puolella. Oppilaat käyttävät edelleen koulun liikuntasalia, joka on hyvässä kunnossa. Kaupungin vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmen mukaan vanhassa koulurakennuksessa pidetään edelleen päällä peruslämmöt, mutta tiloja ei muuten käytetä. (arkistokuva)

Valituksessaan Ely-keskus vaatii, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumoaa ympäristölautakunnan päätöksen ja hylkää Karhen koulun purkulupahakemuksen rakennustarkastajan päätöksen mukaisesti.

Ely-keskus perustelee valitustaan Karhen koulun kulttuurihistoriallisilla arvoilla ja sillä, että koulun purkaminen haittaisi kaavoituksen toteutumista alueella.

Elyn mukaan ympäristölautakunta ei ole antanut riittäviä perusteita purkuluvan myöntämiselle. Ympäristölautakunta myönsi purkuluvan, kun tekninen lautakunta vaati siltä oikaisua johtavan rakennustarkastajan tekemään kielteiseen purkulupapäätökseen.

Tekninen lautakunta perusteli oikaisua ja purkuluvan myöntämistä kuntotutkimuksella, jonka mukaan koulu vaatisi laaja-alaista korjaamista, jotta se voisi toimia edelleen opetuskäytössä.

Purkuluvan myöntämistä vastustivat aiemmin niin kaupungin kaavoitus, Pirkanmaan Ely-keskus kuin Pirkanmaan maakuntamuseo. Kaavoituksen mukaan Karhen uudelle koululle voitaisiin löytää tontilta vaihtoehtoinen sijoituspaikka niin, että vanha koulu voitaisiin säilyttää.

– Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä on kokonaan sivuutettu Ylöjärven kaupungin kaavoituksen lausunto, jossa muun ohessa on esitetty rakennuksen säästämistä muuhun tarkoitukseen kuin koulurakennukseksi ja pidetty mahdollisena uuden koulurakennuksen sijoittamista samalle kiinteistölle. Näissä olosuhteissa purkamista ei voida perustella ainoastaan sillä, että rakennus edellyttää kallista ja laaja-alaista korjausta soveltuakseen koulurakennukseksi, Ely perustelee valituksessaan.

Elyn mukaan purkuluvan myöntäminen rakennukselle on maankäyttö- ja rakennuslain vastaista.

Lue myös: Kaupungin kaavoitus: Uudelle Karhen koululle löytyy korvaava rakennuspaikka pihapiiristä, vanha koulu suojeluun kaavalla

Valitus ei vaikuta nykyjärjestelyihin

Valituksen jättö tietää lykkäystä uuden Karhen koulun rakentamisprojektin aloittamiseen, sillä hallinto-oikeudessa käsittelyajat ovat pitkät, jopa yli 18 kuukautta. Tarkoituksena oli purkaa vanha koulu uuden tieltä, mistä valtuusto antoi päätöksen tämän vuoden keväällä.

Ylöjärven kaupungin vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi sanoo, että kaupunki ei ole saanut vielä tietoa Elyn valituksesta. Hänen mukaansa valituksen jättö ei kuitenkaan vaikuta nykyjärjestelyihin Karhella.

– Väistötilat tontilla ovat käytössä edelleen, ja vanhan koulun liikuntasalin käyttö jatkuu.

Nurmi ei kommentoi, aiotaanko uudelle koululle kartoittaa uutta sijaintia tontilta, mikäli vanhan koulun purkulupa hylätään.

– Viranhaltijana en voi muuta tehdä. Tällä hetkellä menemme näillä päätöksillä, mitä valtuusto ja ympäristölautakunta ovat linjanneet.

Lue myös:

Ympäristölautakunta myönsi Karhen koululle purkuluvan – Asiasta käytiin äänestys

Ylöjärveläisarkkitehti: Karhen koulu on hyvässä kunnossa ja korjauskelpoinen – Rakennuksen korjaus voidaan tehdä osissa ja siten, ettei sitä ylikorjata