Varhaiskasvatuspaikkojen riittämättömyys täyttää ääriään myöten sekä kunnalliset että yksityiset päiväkodit

Inkluusio tarkoittaa lasten ja nuorten oikeutta riittävään oppimisen tukeen. Opiskelu tapahtuu yleensä samassa opetusryhmässä muiden oppilaiden kanssa.

Varhaiskasvatuslaki sisältää samoja asioita: ketään ei unohdeta oppimisvaikeuksien takia kasvatus- ja koulutusjärjestelmän ulkopuolelle. Lasten ja nuorten yhdenvertaisuus ja tasa-arvoinen kohtelu kohentuvat riittävällä tukiresurssilla.

Ylöjärvellä inkluusiota alettiin toteuttaa perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa syyskauden alussa. Lautakunnan ja työyhteisöjen välisissä kevään tapaamisissa keskusteltiin tulevista erityisopetuksen järjestelyistä.

Elokuussa lautakunta arvioi talousarviota ja sen painopisteitä. Myös nuorisovaltuusto ja kulttuuriparlamentti antoivat omat lausuntonsa. Sivistysjohto valmisteli sitten lopullisen lautakunnan talousarvioesityksen.

Kaupunginhallitus leikkasi tästä ehdotuksesta henkilöstöresurssia noin 400 000 euroa. Tämä ratkaisu heikentää ikävästi varhaiskasvatuksen
1 800 lapsen ja perusopetuksen 4 500 oppilaan arkea. Lisäresurssia tarvittaisiin turvaamaan uudistuneen erityisopetuksen onnistuneet alkuaskeleet.

Varhaiskasvatuspaikkojen riittämättömyys täyttää ääriään myöten sekä kunnalliset että yksityiset päiväkodit. Olisi siis erittäin tärkeää saada viime elokuussa ehdotetut henkilöstövahvistukset tukemaan varhaiskasvatusta.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion loppusumma on nyt 56,5 miljoonaa euroa. Jos valtuusto palauttaisi tuon 400 000 euron lisäresurssin, loppusumma kasvaisi 0,7 prosenttia.

Ensi maanantaina talousarviokokouksessa kuullaan mahdollisesti perusteluja siitä, miten tuo 400 000 euron leikkaus parantaa Ylöjärven lasten ja nuorten oppimisympäristöjä ja tulevaisuuden näkymiä.

Jussi Kytömäki
kaupunginvaltuutettu (vihr.), kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen, tarkastuslautakunnan jäsen