Suurin osa seurakuntavaalien ylöjärveläisehdokkaista ei luopuisi maito- ja lihatuotteista seurakunnassa

Suurin osa seurakuntavaalien ylöjärveläisehdokkaista on sitä mieltä, ettei seurakunnalla ole tarvetta luopua maito- ja lihatuotteista.

Ylöjärveläisehdokkaista 46 on seurakuntavaalien vaalikoneen vastausten perusteella jokseenkin tai täysin eri mieltä siitä, että maito- ja lihatuotteista pitäisi luopua. Täysin eri mieltä väitteen kanssa oli 31 ehdokasta.

Maito ja lihatuotteiden käyttämisestä luopumisesta oli jokseenkin samaa mieltä vain kuusi ehdokasta. Eniten luopumista kannatti Kirkonvihreiden ehdokkaat, joista neljä viidestä olisi valmis luopumaan maito- ja lihatuotteiden käytöstä. Kolme ehdokasta ei ottanut asiaan kantaa. Kirkon Keskustan valitsijayhdistyksessä maito- ja lihatuotteista luopuminen ei saanut lainkaan kannatusta.

Seurakuntalaisille entistä suurempi rooli

Vaalikoneen mukaan ylöjärveläisehdokkaat antaisivat kovin mielellään seurakuntalaisille entistä suuremman roolin toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa.

55 vastaajasta peräti 51 on jokseenkin tai täysin samaa mieltä vaalikoneen väittämän kanssa siitä, että seurakuntalaisten tulisi saada suunnitella, kehittää ja toteuttaa seurakunnan toimintaa nykyistä enemmän. Ainoastaa yksi Kirkonvihreiden ja yksi Kotiseurakunnan väen ehdokkaista oli asiasta jokseenkin eri mieltä. Kaksi ehdokasta ei osannut sanoa väittämään mielipidettään.