Kuntien uusi arki, hyvinvointialueet ja yel-uudistus – 4+1 asiaa, jotka asiantuntijoiden mukaan ovat juuri nyt ajankohtaisia pienyrittäjille

Harri Jaskari
Johtaja Harri Jaskari kehottaa kuntia ja yrityksiä tekemään tiivistä yhteistyötä oman alueen elinvoiman kehittämiseksi. Kuva: Suomen Yrittäjät

Korona, Ukrainan sota ja nousevat kustannukset. Yrittäjien arki ei ole ollut helppoa reilun kahden edellisen vuoden aikana eikä tuleva talven aikakaan näytä tilannetta vielä kovin paljon muuttavan.

Paljon esillä olleiden ja monien yrittäjien toimintaa hankaloittavien asioiden lisäksi meneillään on paljon muitakin yrittäjiä ja yrittäjyyttä koskevia asioita.

Suomen Yrittäjien asiantuntijat Harri Jaskari ja Janne Makkula nostavat esiin viisi pienyrittäjille ajankohtaista asiaa, jotka ovat saattaneet jäädä suurempien asioiden jalkoihin.

1 Tiivistä suhteita kunnan suuntaan

Johtaja Harri Jaskari Suomen Yrittäjistä nostaa tärkeimmäksi ajankohtaiseksi aiheeksi vuodenvaihteessa tapahtuvan uudistuksen, hyvinvointialueiden synnyn. Suuri osa aiemmin kuntien järjestämisvastuulla olevista palveluista siirtyy hyvinvointialueen vastuulle.

Kunnilla on siis edessään uusi arki, jossa niiden tärkeimmäksi tehtäväksi on muodostumassa elinvoiman edistäminen alueillaan.

– Kunnan- ja kaupunginvaltuustoissa ei enää keskustella sote-asioista, vaan painopiste kääntyy kuntien elinvoimaan ja sen kehittämiseen, Jaskari sanoo.

Jaskarin mukaan kunnissa toimivien yrittäjien onkin nyt yhdessä ja erikseen pidettävä huoli siitä, että yrittäjät otetaan mukaan elinvoimatyöhön. Jaskarin mukaan kunnissa pitäisikin nyt aidosti miettiä, mitä ne tuottavat itse ja mitä ne voisivat hankkia yrityksiltä.

– Yrittäjien ja yrittäjäyhdistysten olisi hyvä keskustella kunnan virkamiesten ja poliittisen johdon kanssa siitä, että uudet elinvoimakunnat syntyvät tiiviillä yhteistyöllä yksityisen sektorin kanssa. Miksi esimerkiksi osaa kuntien palveluista ei voitaisi tuottaa yrittäjien toimesta, Jaskari kysyy.

Mahdollisuuksia siihen on. Jaskari tietää, että esimerkiksi Kurikassa Etelä-Pohjanmaalla on otettu käyttöön seniori-ikäisten liikuntapalveluseteli.

– Siellä kunta myöntää yli 65-vuotiaille liikuntapalveluseteleitä, joita he voivat käyttää paikallisten yrittäjien ylläpitämillä liikunta- ja kuntosaleilla. Yrittäjät saavat asiakkaita ja samalla he sitoutuvat siihen, että heillä on tälle ikäryhmälle sopivaa toimintaa ja laitteita.

2 Vaikuta, vaikuta ja vaikuta

Jaskarin mukaan yrittäjien on syytä seurata myös sitä, miten kunta tekee edunvalvontaa suhteessa hyvinvointialueisiin. Uhkana on, että hyvinvointialueet alkavat tuottaa omana toimintanaan niitä palveluita, joista aiemmin ovat vastanneet paikkakunnilla toimivat yritykset.

– Tähän kehitykseen me yritämme toki etujärjestönäkin vaikuttaa. Mutta kyllä kuntien pitää olla tässä hereillä, että mitä alueella on tapahtumassa ja mitä se tarkoittaa paikalliselle yrittäjyydelle, Jaskari jakaa vastuita.

Yrittäjäjärjestön ja yrittäjien pelkona on myös, että niin sanotut in-house-yhtiöt eli valtion, kunnan tai kuntayhtymän omistamat ja niiden määräysvallassa olevat yhtiöt yleistyvät ja vievät tilaa yksityiseltä ja paikalliselta yrittäjyydeltä. In-house-yhtiöiltä hankintoja voidaan tehdä ilman kilpailutusta.

Toisaalta ongelmaksi voivat muodostua myös kilpailutukset.

– Kilpailutusten kokoluokat voivat kasvaa huomattavasti. Voivatko pienet paikalliset yritykset edes harkita tarjouksen jättämistä, Jaskari kysyy.

3 Mitä te-palveluiden uudistus tuo mukanaan?

Työvoimapula on yleistä yritysten keskuudessa. Suomen Yrittäjien mukaan tältä osin huomiota pitäisi kiinnittää myös meneillään olevaan te-palveluiden uudistukseen ja siihen, että te-palveluissa siirrytään aidosti palvelemaan myös yrityksiä.

Etujärjestössä on nähty, että palvelu on nyt saattanut hyvin helposti painottua enemmän työttömiin eikä aitojen työpaikkojen joustavaan löytämiseen.

– Vuoden 2025 alussa te-palvelut siirtyvät valtiolta kuntien vastuulle. On mielenkiintoista nähdä, millaista palvelua kunnat alkavat antaa ja mihin ne keskittyvät. Keskittyvätkö ne sanktioiden pelossa työllisyyden kehitykseen vai luomaan laajemmin edellytyksiä elinkeinopolitiikan kehittymiselle, Jaskari pohtii.

Yhteistyön tiivistyminen kunnan ja yrittäjien välillä on tässäkin oleellista.

– Kuntien ja yritysten pitäisi yhdessä tehdä kaikki mahdollinen, jotta jokainen piilossa oleva työpaikka löytyisi. Lisäksi yksityiseltä sektorilta löytyy varmasti osaamista työllisyyspalveluiden kehittämiseen.

Janne Makkula
Asiantuntija Janne Makkula muistuttaa, että yrittäjien kannattaa selvittää, miten oman alueen eduskuntaehdokkaat aikovat edistää mahdollisuutta yrittää ja työllistää Suomessa. Kuva: Suomen Yrittäjät

4 Seuraa yel-uudistuksen etenemistä

Suomen Yrittäjien työmarkkina- ja yrityslainsäädäntöyksikössä työskentelevä johtaja Janne Makkula muistuttaa, että yrittäjien eläkelakia uudistetaan parhaillaan. Asia on edennyt eduskunnan käsittelyyn ja ratkaisuja on odotettavissa vielä tämän vuoden aikana.

– Kyse on laajasta asiasta, mutta yksittäisistä lainsäädäntöhankkeista tämä on sellainen, jonka etenemistä yrittäjien olisi ihan hyvä seurata, Makkula toteaa.

Yhden tärkeän vinkin Makkula myös lain mukaiseen yel-vakuutukseen liittyen jakaa.

– Yrittäjän kannattaa nyt varmistaa, onko hänen yel-tulonsa sellaisella tasolla, että jos hänelle itselleen tai läheisilleen tapahtuu jotain yllättävää, kuten esimerkiksi sairastuminen, niin toimeentulo on kuitenkin turvattu.

+ 1 Muista eduskuntavaalit

Ensi vuoden alussa pidetään eduskuntavaalit, joissa valitaan kansanedustajat seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Makkula muistuttaa, että nyt niin yrittäjillä kuin kaikilla muillakin kansalaisilla on vielä aikaa selvittää, miten ehdolle asettuvat suhtautuvat heille tärkeisiin aiheisiin.

– Katse kannattaa suunnata huhtikuussa pidettäviin eduskuntavaaleihin. Oman alueen ehdokkailta kannattaa kysyä, miten he aikovat edesauttaa mahdollisuutta yrittää ja työllistää Suomessa.