Hoitajien työtaistelutoimet näkyvät Ylöjärvellä erityisesti työvuorosuunnittelussa

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tiedotti eilen Tehyn ja Superin uusista työtaistelutoimenpiteistä. Kysyimme ylihoitaja Tarja Kansaselta Ylöjärven terveyskeskuksesta miten hoitajien työtaistelu näkyy terveyskeskuksen arjessa.
Työtaistelutoimien vaikutukset Ylöjärvellä ovat yksikkökohtaisia. Terveyskeskuksen päivystyksen aukiolot on pystytty pitämään avoinna suunnitellusti. (Arkistokuva)

Tehy ja Super asettivat tilapäisen siirron kiellon kunta-alalla työskentelevälle jäsenistölle 15. syyskuuta alkaen.

Työntekijän siirtokielto tarkoittaa sitä, että järjestöjen jäsenet eivät kiellon aikana siirry omasta työtehtävästään tai työskentelypaikastaan toiseen työtehtävään tai työskentelypaikkaan.

Tehyn ja Superin julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto kunta-alalla kiristyi syyskuun alussa. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana ylityötä ei tehdä eikä vuoroja vaihdeta vaan työ tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti.

Vaikutukset yksikkökohtaisia

Tarja Kansasen mukaan työtaistelutoimien vaikutukset Ylöjärvellä ovat yksikkökohtaisia. Lisäksi hoitajapula vaikuttaa omalta osaltaan terveyspalveluiden arkeen.

Esimerkiksi yksiköissä, jotka toimivat kolmessa vuorossa kuten terveyskeskuksen sairaalaosasto ja ikäihmisten hoivapalveluja antavat yksiköt, on työvuorosuunnittelu ollut haasteellista – jopa päivittäin.

– Pystymme suunnitelmallisesti ennakoimaan lomat ja tällaiset asiat, kun teemme työvuorosuunnitelmaa, mutta äkilliset poissaolot, mitä ihmisen elämässä pakosti sattuu ja tapahtuu, ovat tilanteita, joissa mietitään ja arvioidaan miten turvataan asiakkaiden palvelut.

– Yksikössä, mikä toimii niin sanotusti virastoaikana, tilanne ei näy työvuorosuunnittelussa päivittäin, mutta viikoittain, Kansanen sanoo.

Päivystys avoinna normaalisti

Kansasen mukaan esimerkiksi terveyskeskuksen päivystyksen aukiolot on pystytty pitämään avoinna suunnitellusti.

– Olemme pystyneet palvelemaan kuntalaiset. Toki kuntalaisille se varmaan näkyy niin, että se ei ole ehkä niin joutuisaa kuin on totuttu.

Ylilääkäri Teija Lahti kertoo, että työtaistelutilanne hankaloittaa sijaisten saamista. Osastolla on jouduttu pitämään vuodepaikkoja matalammalla tasolla, mutta potilaiden ajanvarauksia ei ole tarvinnut siirtää.