Vuorentaustan laajennusta päästään rakentamaan aikaisintaan vuonna 2024 – alueen pohjoisosaan tulee enintään 4-kerroksisia taloja ja etelään myös omakotitaloja

Vielä ei tiedetä, tuleeko omakotitontteja perinteiseen hakuun, vai myydäänkö omakotitalot valmiiksi rakennettuina.
Kuvaan on piirretty pohjoinen osa Vuorentaustan laajennusta jo olemassa olevan asutuksen keskelle (punaiset ääriviivat). Keskellä kulkee Mastontie ylhäältä alas. Eteläinen alue (jota ei ole vielä piirretty karttaan) alkaa Hatolantiestä, joka näkyy pohjoisen ja eteläisen osan rajalla vaakatasossa. (kuva on muokattu kaupungin materiaalista)

Vuorentausta laajenee lähivuosina Tampereen rajalle päin.

Hatolaksikin toisinaan kutsuttu uusi alue kaavoitetaan kahdessa osassa. Pohjoisosan asemakaava saadaan käsiteltyä aikaisintaan tänä vuonna ja eteläosan hyväksyminen menee vähintään ensi vuoteen.

– Mikäli pohjoisosaan ei tule uutta kuulemista, se voitaisiin viedä hyväksymiskäsittelyyn tänä vuonna. Eteläosan ehdotus menee nähtäville pohjoisosan jälkeen ja sen hyväksymiskäsittely on aikaisintaan ensi keväänä, kertoo kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen.

Rakentamaan päästään aikaisintaan vuonna 2024 tai 2025.

Ilmakuvaa Vuorentaustasta kesällä 2022. Kuva: Jani Saarenpää

Koulu ja päiväkoti pohjoisosaan

Pohjois- ja eteläosa muodostavat yhteensä noin 35 hehtaarin alueen, joka on tällä hetkellä lähinnä peltoa ja metsää.

Pohjois- ja eteläosat ovat keskenään suunnilleen samankokoiset, mutta siitä huolimatta pohjoisosassa tulee asumaan enemmän asukkaita. Asukkaita koko uudelle alueelle tulee noin 1 600.

Pohjoisosan suurempi asukasmäärä johtuu siitä, että pohjoiseen kaavoitetaan korkeampia taloja kuin etelään.

Alueen keskikorkeus on kaksi kerrosta, mutta pohjoiseen tulee myös enintään 4-kerroksisia kerrostaloja. Pohjoisosaan nousevat myös alakoulu ja päiväkoti jatkettavan Mastontien varteen. Näiden rakennusten käyttäjät tulevat ainakin pääosin nyky- ja laajenevasta Vuorentaustasta.

Tässä kartassa näkyy punaisella rajattuna pohjoinen kaava-alue, jota käsitellään ensin ja jonne tulee esimerkiksi koulu ja päiväkoti (vasemmalla, violetti). Sinisellä rajattu alue on eteläinen kaava-alue, joka hyväksytään myöhemmin. (kuva on muokattu kaupungin materiaalista)

Etelään mm. rivareita

Eteläosasta taas tulee pientalovoittoista aluetta, eli se koostuu lähinnä rivitaloista ja paritaloista, mutta myös omakotitaloista.

Kaupunki ei ole vielä päättänyt, tuleeko etelästä hakuun omakotitalotontteja, vai menevätkö tontit rakennusliikkeille niin, että omakotitalot myytäisiin valmiina.

Ilmakuvaa Vuorentaustasta kesällä 2022. Kuva: Jani Saarenpää

Townhouset tuovat väriä ja persoonallisuutta

Uudelle Vuorentaustan alueelle nousee myös Ylöjärven ensimmäisiä townhouseja, joita on jo ympäri Pirkanmaata, esimerkiksi Tampereen Villilässä.

Townhouset ovat yleensä värikkäitä, toisissaan kiinni olevia omakotitaloja. Niitä voidaan Hyytisen mukaan rakentaa kahdelle kujalle kolmeen kortteliin noin 20 kappaletta.

– Townhouseja rakentamalla saadaan rakennettua aika tiiviisti. Townhouset mahdollistavat myös aika omaleimaisen ja persoonallisen ilmeen alueelle.

Vuorentaustan laajennuksen tiiviydestä huolimatta alueelle jätetään myös puistoa.

– Alueen sisälle tulee puistoja. Kaavassa on osoitettu viherkäytävä, joka kulkee alueen läpi ja jatkuu rakentamattomalle länsipuolelle, sanoo Hyytinen.

Vuorentaustan laajennus on kaikin puolin tärkeä hanke kaupungille.

– Pyrimme hakemaan omaleimaista ja hyvää, korkeatasoista asuinaluetta, toteaa kaavoituspäällikkö.

– Asukkaita uudelle asuinalueelle tulee uskoakseni sekä Tampereelta että Ylöjärveltä. Paikka on sijainniltaan niin hyvä. Mastontie on lähellä Tamperetta ja Myllypuronkatua. Sieltä on liikenteellisesti helppo mennä Tampereen suuntaan.

Lue myös: 

Uudelle Hatolan alueelle noussee trendikkäitä ”townhouseja” ja puisia pienkerrostaloja