Lintuatlas kehittyy hyvin Pirkanmaalla – Ylöjärveltä runsaasti havaintoja etenkin kahdesta paikasta

Suomessa on käynnissä neljäs valtakunnallinen lintujen levinneisyyttä kartoittava tutkimus ja se kestää vuoteen 2025 saakka. Ylöjärveltä lintuhavaintoja on saatu runsaasti etenkin kahdesta paikasta.

Lintuatlaksessa kartoitetaan pesimälinnuston muutoksia koko Suomen alueelta. Tätä varten Suomi on jaettu ruutuihin, jotka ovat kooltaan 10 km x 10 km. Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen havaintojenkeruualueella näitä ruutuja on 122. Jokaisesta ruudusta pyritään löytämään mahdollisimman monen lajin varma pesintä. Jokainen ilmoitettu lintuhavainto, jolle on merkitty pesimävarmuusindeksi, on mukana lintuatlaksessa.

Ylöjärveltä havaintoja on saatu paljon. Etenkin niitä on tullut Ylöjärven keskustan alueelta sekä Kuljun alueelta. Keskustan alueen ruudulla havaintoja on tehty 105 lajista ja Kuljun alueelta havaintoja on tullut 86 lajista. Mutalasta havaintoja on 82 lajista ja Vahannasta 75 lajista. Ylöjärven lintuatlasruutujen tilastoihin ja havaintoihin voi tutustua lintuatlaksen tulossivulla.

Atlastyöhön saa osallistua kuka tahansa ja kaikki lintuhavainnot ovat yhtä arvokkaita. Havaintoja kaivataan yhtä lailla kotipihalla kuin syrjäisillä ja käymättömillä korpimailla pesivistä linnuista. Havainnot voi ilmoittaa Tiira-palveluun.

Edelliset lintuatlakset on toteutettu vuosina vuosina 1974–1979, 1986–1989 ja 2006–2010.