Sinileväseuranta alkoi Pirkanmaan järvillä – Vältä uimista sinilevän seassa

Kesän tullessa myös uiminen lisääntyy. Uimista sinilevän tai runsaan siitepölyn seassa ei kuitenkaan suositella ihmisille tai eläimille. Vettä ei tule käyttää myöskään esimerkiksi ruoanlaitossa tai löylyvetenä.

Pirkanmaan ely-keskuksen sinileväseuranta alkoi kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Tänä kesänä leväseurantapaikoissa on mukana uutena Ylöjärvellä Näsijärven Siivikkalanranta. Tulevan kesän levätilannetta on vaikea ennustaa.

Yleensä sinilevät alkavat lisääntyä juhannuksen jälkeen vesien lämmetessä. Vähäisen sinileväesiintymän tunnistaa vedessä olevista pienistä vihertävistä hiutaleista sekä kapeista leväjuovista. Runsaamman esiintymän tunnistaa rannalla olevasta vihreästä raidasta, tai leväkasautumista. Erittäin runsaassa esiintymässä rantaan voi keräytyä suurempi sinilevälautta.

Kaikki sinilevät eivät ole myrkyllisiä, ja mahdollinen myrkyllisyys voidaan varmentaa vain laboratoriotesteillä. Sinileväesiintymiin tuleekin suhtautua varauksella. Jos vedessä on runsaasti sinilevää, sitä ei pidä käyttää löyly-, pesu-, kastelu- tai talousvetenä. Runsaan esiintymän aikana tulisi myös välttää vedessä uimista ja pitää lapset sekä kotieläimet poissa rantavedestä.

Sinilevän tai runsaan siitepölyn seassa uimista ei suositella. (Arkistokuva)

Puiden siitepölyä voi olla järvivedessä

Alkukesällä vedessä olevaa puiden siitepölyä voi kerääntyä aallokon mukana tuulen alapuolisille rannoille vaaleankeltaisena raitana tai lauttana. Sen häviäminen rantavedestä saattaa kestää useita päiviä. Uiminen runsaan siitepölyn seassa ei ole suositeltavaa. Siitepölyn hajotessa voi syntyä tilapäisiä hajuhaittoja.

Pirkanmaalla levätilannetta seurataan viikoittain 41 havaintopaikalla syyskuun alkuun asti. Pirkanmaan ely-keskus  tiedottaa Pirkanmaan levätilanteesta aina torstaisin.

Ylöjärvellä tietoa kaupungin ylläpitämistä uimarannoista ja niiden seurannasta voi lukea kaupungin nettisivuilta. Tampereella uimarantojen karttapohjaisesta sovelluksesta saa tietoa uimarantojen uimavesien lämpötiloista ja sinilevätilanteesta. Lämpötila- ja leväpalveluun pääsee sivulta www.tampere.fi/uimarannat.