Keskusta, Kristillisdemokraatit ja Valta kuuluu kansalle näreissään valintatavasta: ”Valintaprosessiin olisi tullut osallistaa alusta asti edustajat kaikista aluevaltuustoryhmistä”

Keskusta, Kristillisdemokraatit ja Valta kuuluu kansalle -puolue eivät pidä tavasta, jolla vain Kokoomus, SDP ja Perussuomalaiset ovat ensivaiheessa mukana hyvinvointialuejohtajan valinnassa. Kolmen pienen aluevaltuustopuolueen mielestä kaikkien yhdeksän puolueen olisi oltava yhdessä mukana alusta lähtien.
Keskusta, Kristillisdemokraatit ja Valta kuuluu kansalle -puolue eivät pidä tavasta, jolla vain Kokoomus, SDP ja Vasemmistoliitto ovat ensivaiheessa mukana hyvinvointialuejohtajan valinnassa. Kolmen pienen aluevaltuustopuolueen mielestä kaikkien yhdeksän puolueen olisi oltava yhdessä mukana alusta lähtien.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan valintaprosessi on aiheuttanut ryppyjä rakkauteen valtuustopuolueiden keskuudessa. Tuoreessa muistissa oleva yhdeksän puolueen allekirjoittama Aluevaltuustosopimus on saanut nyt ensimmäisen ikävän kolhun. Keskustan, Kristillisdemokraattien sekä Valta kuuluu kansalle -puolueen aluevaltuustoryhmien puheenjohtajat ovat näreissään siitä, etteivät kaikki yhdeksän aluevaltuustopuoluetta ole ollut osallistettuina alusta asti hyvinvointialuejohtajan valintaprosessissa.

Keskustan Minna Sarvijärvi, Kristillisdemokraattien Sirpa Pursiainen sekä Valta kuuluu kansalle -puolueen Kari Virtanen ovat lähestyneet kirjeellä Kokoomusta ja SDP:tä.

– Pienten ryhmien keskuudessa on herännyt huoli keskeisten hyvinvointialueen viranhaltijoiden valintaprosessien hengestä. Meidän mielestämme hyvinvointialuejohtajan valintaprosessiin olisi tullut osallistaa alusta asti edustajat kaikista aluevaltuustoryhmistä, pienimmistäkin. Koemme, että myös hakijan kannalta olisi ollut asiallisempaa, jos prosessissa olisi alusta asti edustettuna koko valtuusto, kolmikko viestittää.

Sarvijärven, Pursiaisen ja Virtasen mielestä haasteena valintaprosessissa on avoimen demokratian varmistaminen.

– Haastatteluryhmässä on ollut edustettuna kaksi henkilöä kokoomuksesta ja sosiaalidemokraateista sekä yksi edustaja vasemmistoliitosta ja perussuomalaisista. Haastattelujen pohjalta tehdään valinta, ketä soveltuvuusarviointiin lähetetään.

Haastatteluryhmään kuuluvat aluevaltuuston puheenjohtajisto eli Lauri Lyly (sd.), Anna-Kaisa Ikonen (kok.) ja Miko Bergbom (ps.) sekä aluehallituksen puheenjohtajisto Kari-Matti Hiltunen (kok.), Hanna Laine (sd.) ja Jouni Sirén (vas.) Lisäksi vt. haastatteluryhmässä on vt. hyvinvointialuejohtaja Jukka Alasentie.

– Tässä kohden tehdään jo karsintaa hakijoista. Kun vielä on tiedossa, että osalla hakijoista on vahva sidos tai läheinen suhde johonkin puolueeseen, olisi avoimen demokratian varmistamiseksi tullut haastattelijaryhmään nimetä edustajat kaikista puolueista. Päätös haastattelijoista on tehty aluehallituksessa. Aluehallituksen päätöksen jälkeen puheenjohtajien ryhmäkokouksessa sekä yhteydenotoilla olemme tuoneet esille tahtotilan päästä mukaan haastatteluryhmään, kolmikko kertoo.

Sarvijärvi, Pursiainen ja Virtanen pitävät erittäin tärkeänä avoimen demokratian toteutumista.

– Toivomme, ettei hyvinvointialueella valtaa keskitetä asioissa, joissa se ei ole tarkoituksenmukaista. Valtuustosopimuksen tahtotilana oli toimia avoimesti ja osallistavasti. Kun esimerkiksi Pirkanmaan liiton johtajaa valittiin, silloin haastattelut ja valintaprosessi tehtiin yhdessä kaikkien puolueiden kanssa.

Haastatteluryhmä valitsi kahdeksan hyvinvointialuejohtajan virkaa hakenutta haastateltavakseen. Haastattelut olivat huhtikuun 1. ja 2. päivänä.

Haastatteluun pääsivät Tuula Karhula, Juhani Sand, Kari Hakari, Tarmo Martikainen, Taru Kuosmanen, Teija Kulmala, Oskari Auvinen ja Marina Erhola. Virkaan tuli määräajassa kaikkiaan 12 hakemusta.

Jatkoon etenevät hyvinvointialuejohtajakandidaatit julkistetaan huomenna maanantaina hyvinvointialueen hallituksen kokouksen jälkeen.

”Vaarana poliittinen peli”

Sirpa Pursiainen sanoo suoraan, että hän on pettynyt tapaan, jolla Pirkanmaan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajaa on ryhdytty valitsemaan.

– Tässä on eeväät poliittiseen peliin, Pursiainen lataa.

Pursiainen sanoo, että valtaa käytetään merkittävästi jo siinä kohdassa, kun haastateltavista valitaan jatkoon etenevät.

– Kysymys kuuluu, pääsevätkö kaikki parhaat kandidaadit jatkoon vai yksi parhaista ja pari muista.

”Enemmän ääniä saaneilla on enemmän valtaa”

Pirkanmaan Kokoomuksen puheenjohtaja Aleksi Jäntti juoksi Aluevaltuustosopimusta kasaan.
– En tunne prosessin jokaista yksityiskohtaa. Kokoomuksen osalta avainasemassa ovat aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja, aluehallituksen puheenjohtaja sekä valtuuston 1. varapuheenjohtaja. Demokraattiseen järjestelmään kuuluu, että enemmän ääniä saaneilla on enemmän valtaa kuin vähemmän ääniä saaneilla, ja se on mielestäni oikein, Jäntti kommentoi valintaprosessista syntynyttä kinaa.
Jäntti sanoo, että koko aluevaltuusto osallistuu hyvinvointialuejohtajan valintaan viimeistään siinä vaiheessa, kun valinta tehdään. Lain mukaan hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto.
– Valtuustosopimus on julkinen, ja sieltä voi lukea, mitä on yhdessä sovittu. Suomalainen kansanviisaus sanoo, että mitä useampi kokki, sitä huonompi soppa. Vaikea sanoa, toteutuisiko se tässä prosessissa, Jäntti miettii.
– Itselläni ei ole ollut vielä roolia valintaprosessissa. Luotan siihen, että ”toimivat johtajat” kykenevät karsimaan kärkiehdokkaat, minkä jälkeen lienee luontevaa, että kaikilla on mahdollisuus laittaa lusikkansa soppaan, Jäntti kertoo.

Keskustassa etsitään syyllistä

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen jäsenet ovat ihmeissään, miksi Keskusta arvostelee hakuprosessia. Muiden puolueiden jäsenet sanovat, että hyvinvointialuejohtajan valintaprosessista syntyi yksituumainen päätös, eli Keskustan hallituksessa oleva jäsen ei harannut syntynyttä ratkaisumallia vastaan.

Keskustan aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Minna Sarvijärvi käskee kysyä asiaa kollegaltaan, aluevaltuutettu Katariina Pylsyltä, joka edustaa Keskustaa aluehallituksessa.

– Keskustelimme hallituksessa valintaryhmän perustamisesta. Esitin, että kaikki pienemmätkin puolueet otettaisiin valintaraatiin mukaan. Yleinen mielipide oli, että ei kannata perustaa liian isoa ryhmää. Pienien puolueiden edustajien kannalta oli tärkeää, että kärkiehdokkaat tulevat esittäytymään hallituksen kokoukseen. Ryhmyrit kutsutaan myös tähän tilaisuuteen. Ensimmäisessä hallituksen kokouksessa 10.3.2022 sovimme, että pyrimme viemään hyvässä hengessä asioita eteenpäin Pirkanmaan parhaaksi ja mikäli mahdollista ilman raskaita äänestyksiä, Pylsy viestittää Pirmedioille.

Pylsy lisää, että ”meidän pitää luottaa toisiimme (valintaraatiin).

MATTI PULKKINEN