Taas tupruttaa lunta – Minne lumet kolataan, kun oma piha on jo täynnä?

Lunta on tänä talvena tupruttanut taivaalta vähän väliä, ja lumikasat pihoissa kasvavat jälleen viikonloppuna. Yhdessä jos toisessakin ylöjärveläistaloudessa ihmetellään mitä kasvavan lumimäärän kanssa oikein tehdään.
Lumityöt ovat tänä talvena tuttua puuhaa. (Kuva: Sanna Hillberg)

Minne lumet lykätään, jos ne eivät mahdu enää omalle tontille?

– Lakihan lähtee siitä, että lumet pitää säilöä omalla pihalla, Suomen Omakotiliitto ry:n toiminnanjohtaja Marju Silander toteaa yksiselitteisesti.

Ylöjärven rakennusjärjestysluonnoksessa vuodelta 2021 todetaan, että kiinteistön tulee pihajärjestelyillään huolehtia, että lumen varastointiin omalle tontille jää riittävästi tilaa. Myös katu- ja yleisiltä alueilta kertyvälle lumelle on varattava riittävästi tilaa.

Rakennusjärjestysluonnoksessa todetaan lisäksi, että lumi on varastoitava siten, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa naapureille tai kadun käyttäjille.

Ylöjärven kaupungin kunnossapitopäällikkö Jari Koskinen sanoo, että teiden varsiin kolatut lumikasat myös kaventavat teitä ja vaikeuttavat niiden auraamista.

Seuraavia talvia silmällä pitäen Silander kehottaakin jo kesäaikaan suunnittelemaan, että mikä olisi omalla tontilla sellainen tila, jonne voi talvella varastoida lumet.

Hän ehdottaa yhdeksi mahdolliseksi ratkaisuksi, että naapurustossa yhdessä sovittaisiin, että lumet voitaisiin kolata siihen pihaan, jonne ne hyvin sopivat.

Lumen varastointiin pitää varata tarpeeksi tilaa omaan pihaan. (Kuva: Sanna Hillberg)

Voiko lumet viedä lumenkaatopaikalle?

Ylöjärvellä on lumenkaatopaikka ainoastaan kaupungin käyttöön.

Kotitalouksille lähin on Tampereen Myllypuron Juhansuontien lumenvastaanottopaikka, joka sijaitsee Tampereen länsiosassa lähellä Nokian ja Ylöjärven rajoja.

Silander ehdottaa, että jos lunta kertyy pihat ja kadunvarret täyteen, voi naapurusto esimerkiksi yhdessä tilata kuorma-auton kuljettamaan lumet lumenkaatopaikalle. Yhteistilauksella voitaisiin myös säästää kuljetuskustannuksista.

Kenen vastuulla ovat aurausvallit?

Yksi tunteita herättävä kysymys liittyy aurausvalleihin.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta määrittää, että tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä.

Kuka kolaa lumet pois postilaatikon edustalta?

Postilaatikoiden edustan lumenluonnista huolehtii niitä lähimpänä olevan tontinomistaja. (Kuva: Sanna Hillberg)

Laki määrittelee vastuut tontin omistajalle tai haltijalle jopa 24 metrin etäisyyteen saakka tontin rajasta.

Laissa todetaan, että kadunosan puhtaanapito jakautuu tontinomistajien kesken siten, että kukin pitää puhtaana alan, joka on lähempänä hänen kuin toisen tonttia.

Tämä tarkoittaa sitä, että postilaatikkoa lähinnä oleva kiinteistö on vastuussa postilaatikon alueen kolaamisesta.

Omakotiliitto vinkkaa, että pientaloasukkaiden kannattaa sopia postilaatikoiden edustan lumenluonnista yhdessä naapureiden kanssa,  jotta lumenluontivelvollisuus jakautuisi tasaisemmin.

Älä rehki liikaa

Silander muistuttaa, että lumityöt kannattaa tehdä maltilla ettei niistä seuraa terveyshaittoja. Myös naapuriapua kannattaa tarjota erityisesti ikäihmisille.

– Siitä saa varmasti hyvän mielen itsellekin, hän toteaa.