Kasvuohjelma Ylöjärvi 2030 kokoaa kasvun elementit samaan ”kansioon”

Tarvitsemme muutoksen. Entisillä konsteilla saamme entisiä tuloksia. Nykyisillä konsteilla saavutamme parhaimmillaankin vain nykyisiä tuloksia. Vihreät ovat tuoneet esille edellisessä valtuuston kokouksessa ja Ylöjärven Uutisten vaalipaneelissa, että kaupunkimme tarvitsee kasvuohjelman. Vihreät tekevätkasvuohjelmasta valtuustoaloitteen kesäkuun valtuuston kokoukseen.

Tarvitsemme uusia tapoja saadaksemme uusia tuloksia. Kasvuohjelma kokoaa kasvun välittömät ja voimakkaasti vaikuttavat välilliset elementit samaan ”kansioon” kymmenen vuoden projektiksi. Välilehdeltä yksi löytyy elinkeino-ohjelma, jonka päivittäminen on osa vuosittaista prosessia.

Läpinäkyvyyttä ja vuoropuhelua maankäytön, Yrityspalvelut Oy:n ja seudun yritysten kanssa lisätään entisestään. Tärkeimmiksi mittareiksi luodaan ylöjärveläisyritysten liiketoiminnan arvonnousu kokonaisuutena ja yritysten määrän nettokasvu sekä yksityisen sektorin työpaikkojen määrän kasvu.

Välilehti kaksi keskittyy maankäyttöön ja joukkoliikenteeseen. Tehdään tavoitteiset suunnitelmat kaavoituksen seurauksena syntyvälle asukasmäärän vuositason kasvulle. Onnistumista mitataan ensisijaisesti asukkaiden ja yritysten toimipaikkojen määränä sekä hiilineutraalin kunnan (Hinku) toteutumina. Moderni kiskoliikenne kiinnittää Ylöjärven Suomen kasvukuumion ytimeen pysyvästi samalla kun kaupunkimme kehittyy hiilineutraaliksi ja leveät vihernauhat sekä lähimetsät, kuten Laadun metsä, leikkaavat näkymää ja kutsuvat liikkumaan.

Kolmas välilehti keskittyy matkailuun. Mielikuvitellaanpa hieman. Laita silmät kiinni ja pyydä toista lukemaan tämä kappale ääneen. Ylöjärvi on kuin kotimaamme Suomi pienoiskoossa. Kaupunkikeskusta mallaa pääkaupunkiseutua, jonka mittaluokkaan sovitettu kasvu generoi hyvinvointia ja edelleenkasvua koko pienoismaankattavasti. Kyrönlahden–Kurun seudulta alkaa pienoissuomemme lappi, jonka mittaamattomat luontoarvot vetävät kulkijoita ja vapaa-ajanasukkaita puoleensa niin rajojen ulko- kuin sisäpuoleltakin. Maatilamatkailu kukoistaa ja pyöräretkeilijöitä virtaa Mutalan kevyenliikenteen väylää aurinkoisena kesäpäivänä nauhana.

Jonakin päivänä sieltä voi löytyä (oikean) Etelä-Suomen suurin luonnonsuojelualue, kun Helvetinjärvi ja Seitseminen yhdistetään. Viljakkala voidaan tässä mielikuvittelussa nähdä monialaisesti kehittyvänä Ouluna. Muillekin taajamille toki löytyy analogiansa, kun mielikuvitusta käyttää. Siivikkala on Porvoo, Metsäkylä vaikka Espoo, Vuorentausta Lauttasaari ja niin edelleen.

Hillitäänpäs hieman mielikuvitusta. Tässä ei vielä ollut kaikki. Tavoitteet harvoin toteutuvat, jos mitataan vain ”kovia” tuloksia. Neljäs välilehti kattaa koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan. Kaikki menestyvät kaupungit maailman laajuisesti, isot ja pienet, tunnetaan elinkeinoelämän lisäksi vahvasta kulttuuritarjonnastaan, korkeasta koulutuksen laadusta sekä yhdenvertaisuuden näkyvästä vaalimisesta.

On totta, että Tampereen kulttuuritarjontaa ei voi tästä vierestä pienenä päihittää, mutta omaleimaisella yhteistyöllä muun muassa Rantajätkien, Ylöjärvi-Seuran, kylien ja muiden yhteisöjen kanssa voimme luoda jotain ainutlaatuista, jonka keskuspaikka on tuleva kulttuuritalo kirjaston vieressä. Sinne generoi uudella tavalla verkostoituneet Kulttuuriosuuskunta Saurio ja muut aktiiviset yhdistykset ja ammatinharjoittajat sekä tapahtumaikonimme AkunTehdas valloittavaa ja monipuolista viihde ja kulttuuritarjontaa.

Hyvissä ajoin ennen vuotta 2030 Ylöjärvellä koulutetaan nyt myös korkea-asteen markkinoinnin, yrittäjyyden ja insinöörialojen kansainvälisiä ammattilaisia, jotka ovat sitoutuneet seutuun ja tuovat huippuosaamista paikallisen elinkeinoelämän tarpeisiin. Valosta tulee kansainvälinen käsite. Myös perusasteen maine vetää työikäisiä perheitä kaupunkiimme, koska Ylöjärvi on seudun ylivoimainen koulutusykkönen.

Ylöjärven elinkeinorakenteessa tapahtuu globaalin trendin mukaista kasvua myös tietoteollisuuden toimialojen suuntaan.
Viidennelle välilehdelle kootaan koko kasvuohjelman läpileikkaava kaupunkimarkkinointi. Markkinointi resurssia vahvistetaan ja toiminnolle luodaan vuosikello, jossa markkinointiaktiviteetit toistuvat eri kanavissa ja asukas sekä yrittäjätyytyväisyystutkimusta tehdään säännöllisesti. Lisäksi voimme tutkia naapurikaupunkiemme tyytyväisyyttä yhteistyöhön kanssamme.

Tulokset ovat kasvuohjelman projektijohdon työkaluna ja tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan eri tasoilla. Kasvuohjelma mahdollistaa tarkistelemaan kasvua itsessään. Se ei saa olla pois nyky- ja perustoiminnasta. Se auttaa meitä hahmottamaan minkälaista kapasiteettia tarvitaan lisää, että toiveemme toteutuu.

40 000 asukasta tasapainoisella ikärakenteella taloudellisesti järkevästi. Jos haluaa kasvaa, on oltava pokkaa kirkastaa tavoitteita, kannustaa ihmisiä, resursoida, investoida ja ostaa palveluita. Mitä alussa olikaan kirjoitettu entisistä tai nykyisistä konsteista? Mitä sinä kirjoittaisit kuudennelle välilehdelle.

Timo Halttula ja Ylöjärven vihreä valtuustoryhmä
kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, kuntavaaliehdokas (vihr.)