Suomen linnut vähenevät – vähemisen pysäyttämiseen on keinoja

Suomen linnut ovat vähentyneet selvästi ja uhanalaisten lintujen määrä on lisääntynyt.

BirdLife Suomi julkaisi torstaina Linnuston tila Suomessa -raportin, joka osoittaa linnuston vähenevän. Raportin mukaan uhanalaisten lintulajien määrä kasvaa ja linnusto köyhtyy useissa elinympäristöissä.

BirdLife Suomen mukaan väheneminen voidaan kuitenkin pysäyttää, jos luonnon monimuotoisuus otetaan nykyistä paremmin huomioon kaikessa päätöksenteossa.

Lajien uhanalaisuudesta kertovalla Suomen punaisella listalla olevien lintulajien lukumäärä on kasvanut vuosituhannen vaihteen 72 lajista jo 121 lajiin. Nyt jo puolet Suomen pesimälinnuista on uhanalaisia.

Tärkeimmät lintujen uhanalaistumiseen johtaneet tekijät ovat vesistöjen tilan heikkeneminen, maa- ja metsätalous sekä ilmastonmuutos. Lintujen vähenemistä voidaan nopeasti hidastaa laajamittaisella lintuvesien hoidolla ja kunnostuksella, luonto- ja ympäristötoimien vahvistamisella maataloudessa sekä varttunutta metsää tarvitsevien lajien elinympäristöjen paremmalla huomioimisella metsätaloudessa.

Ilmaston lämpeneminen näkyy jo nyt Suomen linnuston muutoksina ja on suuri tulevaisuuden uhka erityisesti tunturi-, suo- ja metsälinnustolle. BirdLife korostaa ilmastonmuutoksen hillitsemisen tärkeyttä lintujen elinympäristöjä parantavien toimenpiteiden rinnalla.

– Suomessa on tehty tällä hallituskaudella tärkeitä uhanalaisia lintulajeja hyödyttäviä päätöksiä, kuten taantuneiden vesi- ja kosteikkolintujen elinolosuhteiden parantamiseen tähtäävien HELMI- ja SOTKA-hankkeiden käynnistäminen. Toimenpiteet peltolintujen ja metsien paikkalintujen vähenemisen pysäyttämiseksi ovat vielä tekemättä. Luontokadon pysäyttäminen onnistuu, mikäli luonnon monimuotoisuus otetaan kaikkeen päätöksentekoon poikkileikkaavaksi teemaksi, BirdLifen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi sanoo.

BirdLife Suomen julkaisema Linnuston tila Suomessa -raportti on avoimesti saatavilla BirdLifen verkkosivuilta.