ELY-keskus etsii yrityksiä, yhdistyksiä tai talkooporukoita perinnemaisemakunnostuksiin – palkkioita luvassa

Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus etsii tahoja, jotka voisivat toteuttaa perinnemaisemakunnostusta ja -hoitoa Pirkanmaalla etenkin vuosina 2021–2022. Hoito- ja kunnostustöistä maksetaan palkkiot.

Perinnemaisemat, kuten niityt, kedot, haat, ranta- ja metsälaitumet kaipaavat hoitoa, jotta ne ja niiden monimuotoinen, mutta uhanalainen lajisto säilyy. Kunnostustöihin kaivataan tekijöitä muun muassa raivauksiin ja puiden kaatoihin, niittoihin kuivalle maalle ja rannoille sekä niitto-, raivaus- ja hakkuujätteen keräämiseen ja kuljettamiseen.

Hoitotöihin kaivataan lisäksi laiduntajia, kuten lampaita, lehmiä, hevosia, alpakoita ja niin edelleen. Lisäksi tarvitaan työntekijöitä käsin ja koneellisesti tehtäviin niittoihin. ELY-keskus etsii myös liikutettavia lammaskatraita paimenkoirineen pienille kohteille.

Pirkanmaalla on myös kunnostusta kaipaavia perinnemaisemia, joista ELY-keskus ei vielä tiedä. Myös näistä perinnemaisemista voi ilmoittaa ELY-keskukselle. Arvokkaimmille perinneympäristöille pyritään järjestämään kunnostus Pirkanmaan ELY-keskuksen toimesta maanomistajan luvalla.

Perinnemaisemien kunnostus ja hoito on osa ympäristöministeriön käynnistämää Helmi-elinympäristöohjelmaa, jossa on mukana myös Pirkanmaan ELY-keskus.

Tiedon tarjoamastaan työpanoksesta tai eläimistä voi lisätä ProAgria Etelä-Suomen Laidunpankkiin. Asiassa voi ottaa yhteyttä Pirkanmaan ELY-keskukseen myös puhelimitse tai sähköpostilla.