Vetoammekin kuntiin, mutta erityisesti yksityisiin päivähoidon tuottajiin – että nekin hyvittävät päivähoitomaksunsa asiakkaille, jos kunta päättää toimia asiassa samoin

Koronapandemian vuoksi Suomi on siirtynyt poikkeusoloihin. Jos asiasta hakee jotain positiivista, niin uusien toimintatapojen jalkauttaminen työelämään, koulutukseen ja vapaa-aikaan on varmasti parantanut entisestään kansalaisten osaamista.

Hallitus ja oppositio ovat eduskunnassa tehneet yhdessä töitä asiantuntijoiden suositusten pohjalta. On erittäin hienoa huomata, että suomalaiset pystyvät laajaan yhteistyöhön haasteiden uhatessa.

Yritysten ja työntekijöiden tilanne huolestuttaa, sillä lomautusmenettely on laajasti käytössä. Kysynnän hiipuminen ja laajat lomautukset näkyvät varmasti suomalaisten tulotasossa. Monet kunnat ovat tukeneet kuntalaisten haastavaa tilannetta monin eri tavoin. Esimerkiksi vuokratilojen vuokria on pienennetty tai annettu poikkeuksellisesti maksutta.

Lapsiperheiden osalta kuntien olisi hyvä tehdä päätös päivähoitomaksun hyvittämistä perheille, joiden lapsi tai lapset eivät osallistu varhaiskasvatukseen poikkeusaikana. Osa kunnista on päätöksen jo tehnyt, mutta osa sitä ei vielä ole tehnyt.

Tampere toimi asiassa nopeasti ja päivähoitomaksua ei tarvitse maksaa ajalta 18.3. –  14.4., jos osallistuminen varhaiskasvatukseen on peruttu 27.3. mennessä.

Tilanne on haastava yksityisen päivähoidon palveluntuottajien osalta. Vetoammekin kuntiin – mutta erityisesti yksityisiin päivähoidon tuottajiin – että nekin hyvittävät päivähoitomaksunsa asiakkaille, jos kunta päättää toimia asiassa samoin.

Perustelemme asiaa sillä, että palvelun hiipuessa yksityisen palveluntuottajan henkilöstö on lomautettu, mutta samalla kunta maksaa edelleen palvelusetelimaksun yksityiselle.

 

HENRIK KÄHKÖNEN, Kaupunkikuvatoimikunnan vj, Tampere

JUSSI-PEKKA AHONEN, Ylöjärvi